TVET Vietnam

92% người khuyết tật chưa được đào tạo nghề.

Thông tin trên đã được chia sẻ tại diễn đàn “Tiềm năng của người khuyết tật trong lĩnh vực sản xuất thông minh – trong giáo dục nghề nghiệp và trong công nghiệp sản xuất.”, được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, chương trình Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ), và các đối tác. Diễn đàn đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức về việc làm thế nào để người khuyết tật có thể vượt qua rào cản để thực hiện hóa tiềm năng của bản thân.

Lĩnh vực sản xuất thông minh ngày càng phát triển, với sự kết hợp của công nghệ tiên tiến như lập trình CNC/CAD/CAM, IoT, trí tuệ nhân tạo, và robot. Điều quan trọng là cung cấp đào tạo nghề cho người khuyết tật để họ có cơ hội làm việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, thị trường lao động hiện vẫn chưa tạo điều kiện thích hợp cho họ tiếp cận các chương trình giáo dục nghề nghiệp và môi trường làm việc phù hợp tại các doanh nghiệp.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: https://baodongnai.com.vn/…/92-nguoi-khuyet-tat…/…

Share on print
Share on email
Share on facebook