TVET Vietnam

Ứng Dụng Digital Marketing Trong Quảng Bá, Tuyển Sinh GDNN (Buổi 9)

THỜI GIAN:

15/10/2021

địa điểm:

Online (MSTeam)

giảng viên:

Trần Bùi Xuân, Nguyễn Hương Giang

thành phần tham dự:

Cán Bộ Đầu Mối Truyền Thông Từ 11 Trường Đối Tác

TẢI TÀI LIỆU

Link tham gia tại đây

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh