TVET Vietnam

Ứng dụng Digital Marketing trong quảng bá, tuyển sinh GDNN (Buổi 2)

THỜI GIAN:

22/09/2021

địa điểm:

Online (MSTeam)

giảng viên:

Trần Bùi Xuân, Nguyễn Hương Giang

thành phần tham dự:

Cán Bộ Đầu Mối Truyền Thông Từ 11 Trường Đối Tác

TẢI TÀI LIỆU

Link tham gia tại đây

Share on print
Share on email
Share on facebook