TVET Vietnam

Tập huấn chuyển giao khoá “Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp

THỜI GIAN:

22/06/2022

địa điểm:

Online

giảng viên:

GS. Bùi Tiến Dũng và Trần Thị Kim Anh

thành phần tham dự:

Giáo viên của 11 Trường Cao đẳng đối tác và đại diện doanh nghiệp đối tác của 11 Trường

TẢI TÀI LIỆU

 Ngày 28 tháng 10 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (TCGDNN) ban hành Quyết định số 766/QĐ-TCGDNN về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho nhân viên đào tạo tại doanh nghiệp. Chương trình Đổi mới đào tạo nghề nghiệp tại Việt Nam (Chương trình TVET) đang hỗ trợ TCGDNN phát triển mạng lưới giảng viên nguồn tại các cơ sở GDNN để giúp họ có thể triển khai chương trình bồi dưỡng kỹ năng quản lý này. Vào năm 2021, đại dịch Covid-19 đã khiến cho các kế hoạch hoạt động đào tạo trực tiếp không thể thực hiện được. Chính vì lý do đó, Chương trình TVET đã số hoá nội dung Chương trình đào tạo thông qua hệ thống bài giảng, videos, các bài đọc trực tuyến, bài tập thảo luận, các bài đánh giá trong và cuối kỳ.

Trên cơ sở này, TCGDNN và Chương trình TVET phối hợp tổ chức một khoá tập huấn trực tuyến nhằm chuyển giao học liệu số cũng như tăng cường năng lực cho các giảng viên nguồn tại các cơ sở GDNN đối tác.

Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

No items found.

thư viện ảnh

sự kiện khác