TVET Vietnam

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO 11 TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐỐI TÁC CỦA GIZ

THỜI GIAN:

29/07/2021

địa điểm:

Online (MSTeam)

giảng viên:

GS. Hồ Tú Bảo, TS. Nguyễn Nhật Quang và cán bộ GIZ Phạm Xuân Hoàn

thành phần tham dự:

TẢI TÀI LIỆU

Hiện nay, GIZ đang thực hiện chuỗi hội thảo trực tuyến về chủ đề Chuyển đổi số (DX webinar series) trong giáo dục nghề nghiệp. Chuỗi webinar đã và đang tập trung vào các chủ đề, khía cạnh củ thể gắn với nâng cao năng lực số, phương pháp sư phạm số. Nhằm giúp các nhà lãnh đạo, quản lý, cán bộ, giảng viên nắm được bức tranh toàn cảnh về thực trạng chuyển đổi số tại 11 trường cao đẳng nghề, GIZ đã triển khai tổ chức buổi Webinar số 5.

Buổi hội thảo sẽ tậptrung vào làm rõ khoảng cách giữa hiện trạng với các mục tiêu mà giáo dục và đào tạo đã đặt ra trong kỷ nguyên số, cụ thể là giáo dục nghề nghiệp. Các mục tiêu sẽ được các diễn giả trình bày thông qua mối liên hệ chặt chẽ tới 6 hợp phần của hệ sinh thái số và từ đó đề xuất 9 khuyến nghị được rút ra từ hoạt động tìm hiểu thực tế (fact-finding activity). Webinar số 5 sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch và định hướng mục tiêu cho hoạt động chuyển đổi số tại 11 trường đối tác của GIZ và hướng tới đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Share on print
Share on email
Share on facebook