TVET Vietnam

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO:“HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP (LMS) CHO GIÁO VIÊN NÒNG CỐT TRƯỜNG ĐỐI TÁC GIZ”

THỜI GIAN:

28/07/2022

địa điểm:

Trực tuyến qua BigBlueButton

giảng viên:

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ

thành phần tham dự:

GIZ, 11 trường CD đối tác của GIZ

TẢI TÀI LIỆU

Tổng quan hoạt động

Từ năm 2020, đa số các Trường Cao đẳng đối tác của GIZ đã xây dựng và sử dụng nền tảng quản lý học tập (LMS) ứng dụng Moodle nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, năng lực khai thác nền tảng LMS tại các Trường là rất khác nhau. Mặt khác, các Trường bày tỏ mong muốn được hỗ trợ đào tạo nâng cao cho các giáo viên nòng cốt vì họ cũng mới sử dụng LMS. Khóa đào tạo này cũng nhằm xây dựng một cộng đồng gồm các giáo viên nòng cốt, những người đóng vai trò tiên phong tạo thay đổi, chia sẻ bài học và kinh nghiệm thực tế, và đào tạo nhân rộng trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Chương trình TVET tổ chức và trân trọng mời Quý trường tham gia khóa đào tạo (02 ngày) về khai thác hiệu quả Hệ thống quản lý học tập (LMS). Chúng tôi xin gửi Chương trình tập huấn kèm theo Thư mời để có thêm thông tin chi tiết.

Mục tiêu đào tạo

Khóa đào tạo nhằm giúp sử dụng nâng cao các công cụ trên nền tảng LMS Moodle để tạo ra các hoạt động học tập và thực hiện các công việc quản trị phù hợp nhất với nhu cầu của các Trường Cao đẳng đối tác của GIZ. Mục tiêu cụ thể bao gồm:

 • Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi trên LMS Moodle để kiểm tra và đánh giá trực tuyến.
 • Sử dụng các công cụ LMS Moodle nâng cao như cơ sở dữ liệu, lựa chọn, H5P, cài đặt khóa học, năng lực để tạo các nhiệm vụ học tập phức tạp.
 • Hiểu cách tạo các khóa học và hoạt động học tập hấp dẫn, trực quan trong Moodle.

Kết quả đào tạo

Kết thúc khóa đào tạo, người học có thể:

 • Cài đặt nâng cao của khóa học Moodle.
 • Điểm danh tự động với hoạt động lựa chọn.
 • Thu thập phản hồi và dữ liệu từ người học.
 • Xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi Moodle.
 • Tạo câu hỏi trực tuyến cho ngân hàng câu hỏi Moodle.
 • Sử dụng cơ sở dữ liệu để thu thập phản hồi và dữ liệu từ người học.
 • Đánh giá người học dựa trên portfolio học tập trực tuyến.
 • Câu hỏi trực tuyến tương tác cho video.
 • Thiết lập chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo cho các hoạt động học tập.
Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh