TVET Vietnam

HỌP VỀ XÂY DỰNG THÍ ĐIỂM NỀN TẢNG QUẢN LÝ HỌC LIỆU SỐ

THỜI GIAN:

17/12/2021

địa điểm:

Trực tuyến

giảng viên:

thành phần tham dự:

Đại diện đến từ Tổng cục GDNN, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L, 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ, 03 doanh nghiệp, cùng các chuyên gia và các đơn vị công nghệ liên quan khác

TẢI TÀI LIỆU

Xuất phát từ định hướng của Tổng cục GDNN về công tác chuyển đổi số (CĐS) trong hệ thống GDNN và đề xuất từ các Trường CĐ đối tác, Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam (GIZ) đã hỗ trợ tiến hành nghiên cứu tiền khả thi, và cùng với đơn vị công nghệ xây dựng mô hình đề xuất thí điểm nền tảng quản lý học liệu số nhằm thục đẩy kết nối, chia sẻ và dùng chung trong cộng đồng 11 Trường và 03 doanh nghiệp đối tác. Cùng với nền tảng quản trị số và nền tảng quản lý học tập (LMS), nền tảng quản lý học liệu số được kỳ vọng góp phần tạo tiền đề cho định hướng phát triển các cơ sở GDNN thành trường số/trường thông minh. Dự án xây dựng thí điểm nền tảng học liệu số này nằm trong Dự thảo Đề án Chiến lược CĐS trong GDNN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Tổng cục GDNN xây dựng trình Chính phủ tháng 12/2021. Đây được xem như một bước cụ thể hóa bằng hành động chủ trương của Tổng cục GDNN về công tác CĐS, trước mắt thí điểm giải pháp trong cộng đồng 11 Trường đối tác của GIZ, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm giúp Tổng cục GDNN có định hướng chiến lược nhân rộng mô hình cho hệ thống GDNN Việt Nam.  

Mục đích của buổi họp nhằm cung cấp cho các bên liên quan bức tranh tổng thể về mô hình giải pháp nền tảng quản lý học liệu số, trên cơ sở đó tiếp nhận các ý kiến định hướng chỉ đạo từ cơ quan quản lý, tư vấn chuyên môn từ chuyên gia cũng như đóng góp và đề xuất từ các Trường và DN tham gia dự án. 

Share on print
Share on email
Share on facebook