TVET Vietnam

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRỰC TUYẾN (LMS) – ATINGI

THỜI GIAN:

25/06/2021

địa điểm:

Online (MS Team)

giảng viên:

Tiến sỹ Christian Hoffmann, Cô Phạm Thị Bảy và Cô Nguyễn Thị Ngọc Hương

thành phần tham dự:

Cán bộ/Giáo viên từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, 11 trường Cao đẳng Giáo dục Nghề nghiệp và một số tổ chức khác

TẢI TÀI LIỆU

Vào ngày 25/06/2021, gần 200 cán bộ/giáo viên đến từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, 11 trường Cao đẳng Giáo dục Nghề nghiệp và một số tổ chức khác đã tham gia vào buổi hội thảo giới thiệu về hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS) – Atingi. Buổi hội thảo được dẫn dắt bởi tiến sỹ Christian Hoffmann – Đại sứ Số của GIZ, cô Phạm Thị Bảy – Giảng viên tại LILAMA 2 và cô Nguyễn Thị Ngọc Hương – Trợ lý dự án.

Các diễn giả đã cung cấp cho người học một cái nhìn tổng quan về nền tảng Atingi bao gồm những lợi ích, các hỗ trợ kỹ thuật và kinh nghiệm thông qua giao diện của người dùng. Đồng thời, người học cũng được tham gia vào thực hành tạo khóa học và thao tác sử dụng các tính năng của Atingi. Atingi là một giải pháp miễn phí được hỗ trợ bởi GIZ. Hiện này, dự án đang thúc đẩy việc ứng dụng Atingi trong số 11 trường cao đẳng đào tào nghề đối tác và mở rộng phạm vi hơn nữa.

Share on print
Share on email
Share on facebook