TVET Vietnam

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NGUỒN CHO ĐÀO TẠO VIÊN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

THỜI GIAN:

27/09/2022

địa điểm:

MSTeams và trực tiếp tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.

giảng viên:

PGS. Nguyễn Văn Tuấn và ThS. Lê Tuyên Giáo

thành phần tham dự:

20-25 giáo viên/cán bộ của Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 và đại diện một số trường từ Đồng Nai, An Giang, Long An và thành phố Hồ Chí Minh cũng như đại diện đến từ các doanh nghiệp đối tác của các trường.

TẢI TÀI LIỆU

Thời gian: Chương trình tập huấn được tổ chức trong 13 ngày vào tháng 9 và tháng 10 năm 2022 theo hình thức kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến và được chia thành 3 đợt đào tạo:

  • Đợt 1 – Trực tiếp: 04 ngày: 27/9-30/9/2022.
  • Đợt 2 – Trực tuyến trên MS Teams: 05 ngày: 03/10-07/10/2022.
  • Đợt 3 – Trực tiếp: 04 ngày: 24/10-27/10/2022.

Địa điểm đào tạo trực tiếp trong Đợt đào tạo 1 và 3: Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.

Tiếp tục nỗ lực nhằm phát triển đội ngũ giảng viên nguồn để sau này có thể cung cấp đào tạo cho các đào tạo viên doanh nghiệp, năm nay Chương trình TVET và Chương trình hợp tác khu vực về phát triển giáo dục nghề nghiệp (RECOTVET) phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 tổ chức khóa đào tạo giảng viên nguồn cho đào tạo viên doanh nghiệp trình độ cao đẳng. Nội dung đào tạo dựa trên dự thảo tiêu chuẩn đào tạo viên doanh nghiệp.

Học xong chương trình này, người học có khả năng phân tích các nội dung sư phạm nghề trong Quyết định số 868/QD-TCGDNN về chương trình bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho người đào tạo tại doanh nghiệp trình độ cao đẳng. Chi tiết như sau:

  • Áp dụng kĩ năng dạy học cần thiết để thực hiện đào tạo và phát triển kĩ năng cho người lao động, người học nghề, tập nghề;
  • Phối hợp thực hiện chương trình đào tạo phối hợp trình độ cao đẳng với cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
  • Chuẩn bị phương tiện dạy và học phục vụ cho giảng dạy chương trình;
  • Lồng ghép được các vấn đề đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bình đẳng giới và hòa nhập vào trong chương trình tập huấn;
  • Triển khai các khóa đào tạo nhân rộng theo hình thức đào tạo kết hợp trực tiếp và trực tuyến.
Share on print
Share on email
Share on facebook

tin tức liên quan

thư viện ảnh

sự kiện khác