TVET Vietnam

GIẢNG DẠY HÒA NHẬP: CÁCH ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH, BÀI GIẢNG VÀ ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐA DẠNG CỦA NGƯỜI HỌC