TVET Vietnam

VTV1: Hợp tác Việt – Đức về Đào tạo nghề góp phần vào công cuộc Xóa đói Giảm nghèo bền vững tại Việt Nam

Những điểm sáng trong xóa đói giảm nghèo trên VTV1 (Phát sóng ngày 17/12/2010)

Đào tạo nghề đóng góp như thế nào vào cuộc chiến xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam? Để trả lời câu hỏi này, Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV1 đã đến thăm trường Cao đẳng nghề Việt – Đức tại Hà Tĩnh. Cơ sở này đang nhận được sự hỗ trợ của Hợp tác Phát triển Việt – Đức về Đào tạo nghề. Đây là một mô hình mẫu trong việc trang bị cho học viên những năng lực phù hợp việc làm nhằm giúp họ tiếp cận được với công việc có mức thu nhập ổn định, tránh tình trạng thất nghiệp và sự nghèo đói. Phóng sự VTV 1 kết thúc bằng cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ <_st13a_personname>Horst Sommer, Giám đốc “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Ông đã chỉ rõ những yếu tố cần thiết để vận hành thành công hệ thống Đào tạo nghề với ví dụ điển hình là hệ thống Đào tạo nghề của Đức, một hệ thống Đào tạo nghề được đánh giá rất cao trên thế giới.

Xem chi tiết:

http://www.youtube.com/watch?v=5UYx5Eu__N8

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook