TVET Vietnam

Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng – Thành công của mô hình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp

“Kinh nghiệm của Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải phòng về hợp tác đào tạo với doanh nghiệp rất hay và đáng hoan nghênh. Trường đã đi trước một bước trong việc đưa ra chuẩn đầu ra”, PGS.Ts. Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TBXH, phát biểu tại Hội thảo cuối kỳ Chia sẻ kết quả và Bài học kinh nghiệm của Dự án tổ chức tại Hải Phòng ngày 29/10/2015.

Dự án “Trung tâm Đào tạo nghề Việt Đức – Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng” được thực hiện từ 2012-2015 trong phạm vi Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” của GIZ. Dự án nhằm tăng cường năng lực cho Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng, một cơ sở đào tạo nghề tư nhân, thông qua tổ chức đào tạo nghề Cắt gọt kim loại/CNC theo nhu cầu thị trường. Các mục tiêu chính của dự án là xây dựng và thực hiện mô hình hợp tác đào tạo với doanh nghiệp trong nghề Cắt gọt kim loại/CNC, hiện đại hóa đào tạo nghề Cắt gọt kim loại/CNC, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý của trường và đẩy mạnh gắn kết chương trình đào tạo với doanh nghiệp.

“Chúng tôi đánh giá cao kết quả đạt được của Dự án”, GS.TS. Vũ Đức Lập, hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng nói. “Trường Bách nghệ đã nhận thức đầy đủ sự cần thiết và tất yếu đào tạo nghề phải gắn với doanh nghiệp.” Ông nhấn mạnh: “Trường sẽ tiếp tục mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong nghề Cắt gọt kim loại/CNC và triển khai sang các nghề khác”.

Các đại biểu tham dự hội thảo thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao mô hình thí điểm hợp tác đào tạo với doanh nghiệp trong phạm vi dự án của Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng với sự tham gia của các công ty tư vấn của Đức là Planco Consulting GmbH, Europäisches Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft (EBG) and GFA Consulting Group với sự ủy nhiệm của GIZ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng.

Báo cáo kết quả khảo sát do GS.Ts. Phạm Ngọc Tiệp, Phó hiệu trưởng nêu rõ: 33 sinh viên tham gia chương trình thử nghiệm hợp tác đào tạo đều đánh giá cao lợi ích khi được tham gia học tập tại doanh nghiệp. Ông Tiến, đại diện Doanh nghiệp Cơ khí Chế tạo máy EBA có những nhận xét tốt về chương trình hợp tác đào tạo và nêu rõ: “Mặc dù khả năng đáp ứng yêu cầu chung còn hạn chế và sẽ tìm cách khắc phục, doanh nghiệp mong muốn tiếp tục hợp tác đào tạo trong ngành công nghiệp cắt gọt kim loại”.

PGS.Ts. Dương Đức Lân đưa ý kiến cần tổ chức trao đổi và phổ biến kinh nghiệm hợp tác đào tạo với doanh nghiệp của trường Cao đẳng nghề Bách nghệ Hải Phòng và các trường cao đẳng khác trong nước và suy nghĩ đến tác động hệ thống của mô hình gắn kết các cơ sở đào tạo nghề và doanh nghiệp. “Những khó khăn, thách thức đối với Trường Cao đẳng nghề Bách nghệ, một cơ sở đào tạo tư nhân, trong việc hợp tác đào tạo với doanh nghiệp cần được chia sẻ, rút kinh nghiệm với các đối tác khác”, bà Britta Van Erckelens, đại diện GIZ tại hội thảo bổ sung ý kiến.

Sau hội thảo, các sản phẩm của dự án đã được bàn giao cho Ban giám hiệu nhà Trường để đưa vào sử dụng, bao gồm các tài liệu giảng dạy, tài liệu về mô hình đào tạo hợp tác, các hồ sơ, mẫu biểu hợp tác với doanh nghiệp, đề cương đào tạo giáo viên doanh nghiệp, phương pháp giảng dạy và xây dựng chương trình.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook