TVET Vietnam

Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) chứng kiến lễ ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác Lĩnh vực Dạy nghề giữa Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn quốc (KOICA) tại Việt Nam

Tại văn phòng đại diện Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn quốc (KOICA) và GIZ đã ký kết Biên bản hợp tác trong lĩnh vực Dạy nghề trong thời gian 2015 – 2017.

Tham dự lễ ký kết là lãnh đạo và đại diện các cơ quan GIZ và KOICA. Đặc biệt, lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) – PGS.TS. Dương Đức Lân đã tới dự và chứng kiến lễ ký kết này. TS. Lân đã phát biểu rằng cả GIZ và KOICA đều là những tổ chức tích cực hỗ trợ Dạy nghề Việt Nam trong nhiều năm qua, cả 2 cơ quan đều tham gia hỗ trợ một số cơ sở dạy nghề Việt Nam trở thành trường nghề chất lượng cao (Centre of Excellence for TVET) – một trong những nội dung trọng điểm ưu tiên trong nỗ lực đẩy mạnh đào tạo nghề của chính phủ Việt Nam.

GIZ và KOICA cũng là 2 cơ quan vốn có quan hệ đối tác từ nhiều năm, cả ở cấp chính sách, chiến lược và cấp thực thi, ông Jochem Lange, Trưởng Đại diện GIZ Việt Nam nói. Biên bản hợp tác này cũng chỉ rõ các lĩnh vực hợp tác trọng tâm gồm: đánh giá giám sát kết quả, xây dựng năng lực thực hiện đào tạo nghề hướng cầu, trong đó GIZ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với KOICA trong quá trình cùng áp dụng nhân rộng. Các lĩnh vực hợp tác khác gồm: xanh hóa đào tạo nghề ở Việt Nam, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm cũng như các hoạt động khác trong lĩnh vực Dạy nghề.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook