TVET Vietnam

Tọa đàm giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển bền vững

Tiến sĩ Horst Sommer, Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, đang trao đổi về công tác đào tạo nghề với ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Đối thoại giữa Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) và Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển bền vững.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook