TVET Vietnam

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB) tập huấn cán bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề xây dựng Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2015

Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề/Tổng cục dạy nghề với Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Viện Giáo dục và Đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB), phiên tập huấn đã được tổ chức từ ngày 9 – 11/11/2016 ở Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề. Trước đó, các cán bộ của GIZ đã cùng với chuyên gia của BIBB, Ông Michael Schwarz và Ts Sandra Liebscher, thảo luận về bản dự thảo đầu tiên của Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2015. Hai bên đã theo sát việc xây dựng báo cáo kể từ cuộc hội thảo khởi động, với sự tham gia của nhiều bên đối tác có liên quan cũng như các chuyên gia trong nước và quốc tế, được tổ chức trong tháng 4/2016.

Trong đợt tập huấn, các câu hỏi có liên quan đến phương pháp nghiên cứu, thu thập và phân tích dữ liệu, nội dung chuyên môn, cấu trúc của từng chương trong báo cáo cũng như sự liên hệ giữa các chương và chủ đề của báo cáo đã được đưa ra thảo luận. Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề đánh giá cao những góp ý và khuyến nghị cụ thể của các chuyên gia đến từ BIBB, đơn vị chịu trách nhiệm biên soạn Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp thường niên ở Đức, cũng như từ GIZ, vốn có hiểu biết về thực tiễn Giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam, là giúp cải thiện sự phù hợp và chất lượng của các chương trong báo cáo. Cuối đợt tập huấn, Ts Vũ Xuân Hùng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề-bày tỏ sự cảm ơn với các chuyên gia BIBB và cán bộ GIZ, được xem như đối tác đồng hành đã hỗ trợ các cán bộ của Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng Báo cáo 2015. Thay mặt Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam của GIZ, Bà Britta van Erckelens – Phó Giám đốc Chương trình – cảm ơn Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề và BIBB về sự hợp tác rất hiệu quả cũng như bày tỏ mong muốn hỗ trợ của GIZ về nội dung chuyên môn sâu hơn trong quá trình hoàn thiện Báo cáo Giáo dục nghề nghiệp 2015.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook