TVET Vietnam

Tổ chức GIZ hỗ trợ chuyến công tác tham quan học tập kinh nghiệm ở Đức về Xây dựng “Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề”

Trong khuôn khổ hợp tác ba biên giữa Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (thuộc Tổng cục dạy nghề/Bộ LĐ-TB&XH), Viện Giáo dục và đào tạo nghề Liên bang Đức (BIBB) và Tổ chức GIZ, Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề Việt Nam 2011 (báo cáo quốc gia đầu tiên của Việt Nam về Dạy nghề) đã được xây dựng và công bố tại Hội nghị Khu vực về Đào tạo nghề (tháng 10/2012). Báo cáo Dạy nghề 2011 đã tạo dấu ấn cho Việt Nam khi trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN xuất bản Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề. Các chuyên gia của BIBB và Tổ chức GIZ đã đánh giá cao kết quả đạt được này và Báo cáo cũng nhận được phản hồi tốt từ các tổ chức quốc tế cũng như các cơ quan nghiên cứu trong nước. Năm 2013, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề (VNCKHDN) cùng với BIBB và Tổ chức GIZ sẽ tiếp tục hợp tác để xây dựng Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề tiếp theo. Để chuẩn bị cho công việc này, Tổ chức GIZ và BIBB đã tổ chức đợt công tác cho các cán bộ nghiên cứu của VNCKHDN đến làm việc ở BIBB, Đức trong thời gian từ ngày 18/2 – 1/3/2013.

Có bốn cán bộ nghiên cứu của VNCKHDN đã tham gia đợt công tác này. Hai cán bộ được lựa chọn gồm Ông Nguyễn Quang Việt – Giám đốc Trung tâm Phát triển Kỹ năng và Tiêu chuẩn Đào tạo nghề, Bà Nguyễn Thị Lê Hương – chuyên viên Phòng đối ngoại, cùng với hai nghiên cứu viên đang theo học khóa học về Đào tạo lãnh đạo trẻ quốc tế do Bộ phận Phát triển năng lực của GIZ thực hiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung – chuyên viên Phòng đối ngoại và bà Lê Thị Hồng Liên – chuyên viên Trung tâm Thông tin và Dự báo. Những nghiên cứu viên này đã được học hỏi những nội dung về Tiêu chuẩn nghề, phân tích Chi phí và Lợi ích trong đào tạo nghề, và quy trình xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề của Đức, là những chủ đề chính của đợt công tác lần này, phục vụ trực tếp việc xây dựng báo cáo quốc gia năm nay và trong tương lai. Các nghiên cứu viên cũng được nghe các bài trình bày và tham gia các buổi thảo luận và trao đổi học thuật của các chuyên gia ở từng lĩnh vực, trưởng các bộ phận và lãnh đạo của BIBB. Các hoạt động này đã giúp các nghiên cứu viên có hiểu biết thực tiễn và kinh nghiệm của Đức không chỉ ở các chủ đề chính của chuyến công tác đã nêu trên mà còn về các nội dung có liên quan như Khung trình độ nghề Châu Âu, việc quản lý và triển khai các nghiên cứu ở BIBB, viện nghiên cứu hàng đầu về giáo dục và đào tạo nghề của Đức. Kết thúc đợt công tác, Ông Việt đã phát biểu rằng: “Những kiến thức và thông tin chúng tôi đã học hỏi được trong chuyến công tác lần này là rất lý thú và bổ ích cho việc xây dựng Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề của Việt Nam nói riêng cũng như cho công việc của chúng tôi ở VNCKHDN nói chung.”

Kết thúc chuyến công tác, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành bản Kế hoạch dự án và dự thảo cấu trúc Báo cáo Quốc gia về Dạy nghề cho năm nay thông qua việc áp dụng những kiến thức đã thu được trong đợt làm việc này. Những sản phẩm cụ thể này cùng với tinh thần làm việc nghiêm túc của các cán bộ nghiên cứu đã được các chuyên gia của BIBB đánh giá cao; và điều này cũng chứng tỏ chuyến công tác có kết quả tốt. Dựa trên những sản phẩm được hoàn thành trong đợt công tác, VNCKHDN/TCDN sẽ cùng với BIBB và Tổ chức GIZ hoàn thiện kế hoạch để xây dựng Báo cáo Quốc gia về Đào tạo nghề của năm nay.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook