TVET Vietnam

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

Trong các cuộc đàm phán chính phủ vào tháng 5 năm 2017 và các cuộc tham vấn liên chính phủ vào tháng 11 năm 2018, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức đã xác nhận cam kết của họ về việc tiếp tục chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” tiếp nối từ cuối giai đoạn hiện tại vào tháng 8 năm 2020.

Để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình, giai đoạn được lên kế hoạch từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 8 năm 2023, một đợt thẩm định đã được thực hiện bởi GIZ và Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp (Tổng cục GDNN).

Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 9 năm 2019, đoàn thẩm định đã thảo luận với các nhà hoạch định chính sách và các đối tác triển khai của Chương trình cũng như các bên liên quan khác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Những bên này bao gồm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi Đồng Nai, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, Trường Kỹ nghệ II), các hiệp hội liên quan (Hội Doanh nghiệp Cơ khí – Điện Tp HCM, Trung tâm khuyết tật và phát triển, Hiệp hội cấp thoát nước Việt Nam), các doanh nghiệp (CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Siemens) và các nhà hoạch định chính sách (Tổng cục GDNN). Nhiệm vụ nhằm xác định mục tiêu, chỉ số và phương pháp tiếp cận cũng như đóng góp của đối tác để thực hiện thành công giai đoạn tiếp theo của Chương trình.

Sau hai tuần làm việc tích cực tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, Tổng cục GDNN và GIZ đã cùng nhau thống nhất:

1. Nhân rộng kết quả và tác động đạt được trong Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam giai đoạn hiện tại vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam;

2. Hỗ trợ hệ thống giáo dục nghề nghiệp Việt Nam định hướng theo chuyển đổi kỹ thuật số (Công nghiệp 4.0);

3. Thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp hòa nhập;

4. Tăng cường hợp tác giữa khu vực doanh nghiệp, chính phủ và các bên liên quan khác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Đợt thẩm định kết thúc bằng lễ ký kết ghi nhận kết quả giữa Tổng cục GDNN và GIZ. Dựa trên sự đồng thuận này và các cuộc đàm phán sắp tới của Chính phủ, bản đề xuất giai đoạn tiếp theo của Chương trình sẽ được phát triển và đệ trình lên Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ) để phê duyệt.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook