TVET Vietnam

Tiếng Anh – năng lực cốt lõi!

Gần 1,5 tỉ người trên khắp thế giới có thể nói tiếng Anh. Năng lực tiếng Anh là cần thiết để kết nối với thế giới bên ngoài và tận dụng cơ hội hội nhập khối ASEAN. Ngoài ra, đó là một tiêu chuẩn quan trọng để được công nhận là “Trung tâm Xuất sắc” (CoE) ở Việt Nam. Việc này giúp Trung tâm Xuất săc về đào tạo nghề (CoE) cung cấp các Chương trình đào tạo nghề  chất lượng cao và hoạt động như là trung tâm kết nối khu vực và toàn cầu cho đào tạo nghề.

Do vậy, việc phát triển năng lực ngoại ngữ là một yếu tố quan trọng của “Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” bằng cách hỗ trợ Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) trở thành Trung tâm Xuất săc về đào tạo nghề. Với vai trò của một Trung tâm xuất sắc về đào tạo nghề, LILAMA 2 có nhiệm vụ cung cấp các Chương trình đào tạo nâng cao cơ hội tìm việc làm cho người học và đạt  tiêu chuẩn Đức. Ngoài ra, LILAMA2 phải hoàn thành các nhiệm vụ bổ sung cho hệ thống các cơ sở đào tạo nghề khác tại Việt Nam, ví dụ như công tác đào tạo giáo viên cho các trường dạy nghề khác.

Vào ngày 25 tháng 2, hội thảo “Kế hoạch Phát triển Năng lực Tiếng Anh cho Giáo viên Kỹ thuật” do LILAMA 2 và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam, GIZ phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, kết quả Phân tích Nhu cầu Đào tạo và Kiểm tra Năng lực Anh ngữ cho 61 giáo viên đã được trưởng khoa Ngoại ngữ và quản lý trường LILAMA 2 trình bày. Lộ trình đào tạo được đề xuất và kế hoạch phát triển  nhằm mục đích bồi dưỡng trình độ tiếng Anh cho các giáo viên kỹ thuật của trường sẽ được thảo luận tại hội thảo.  Các giáo viên tham gia hội thảo cũng đã tích cực chia sẻ các sáng kiến đề xuất làm thế nào đảm bảo tính hiệu quả để huy động và sử dụng các nguồn lực thực hiện kế hoạch này, ví dụ như: phòng học tương tác tiếng Anh, thư viện tài liệu kỹ thuật và các nguồn thông tin tham khảo bằng tiếng anh, kết hợp học trên lớp và tự học trực tuyến.

Kết quả hội thảo sẽ được dùng để thống nhất và thực hiện “Kế hoạch Phát triển Năng lực Tiếng Anh” của trường LILAMA 2.

Các yếu tố khác để bồi dưỡng năng lực Anh ngữ cho các giáo viên và quản lý LILAMA 2 bao gồm Câu lạc bộ Anh ngữ vừa thành lập cũng như các lớp dự giờ giảng dạy bằng tiếng Anh có sự tham gia của các Chuyên gia Phát triển Đức.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook