TVET Vietnam

THÚC ĐẨY MỘT MÔI TRƯỜNG ĐÀO TẠO BÌNH ĐẲNG VÀ HOÀ NHẬP

Hoà nhập NKT trong giáo dục nghề nghiệp không những đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học; bảo đảm quyền học tập bình đẳng; tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học mà còn giúp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng giá trị thương hiệu, thúc đẩy đồi mới sáng tạo, tạo tác động xã hội và đa dạng hoá nguồn học viên.

Hướng tới xây dựng một môi trường đào tạo và hòa nhập, Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã tổ chức hai khoá tập huấn trực tuyến “Bình đẳng và hoà nhập người khuyết tật” cho 41 thầy cô là ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên và cán bộ tư vấn hướng nghiệp của 10 trường cao đẳng nghề đối tác của Chương trình vào ngày 14/7/2021 và 19/7/2021.

Khoá tập huấn nhằm giúp ban giám hiệu, cán bộ quản lý, giáo viên hiểu hơn về  người khuyết tật (NKT) và tầm quan trọng của hoà nhập NKT để từ đó xây dựng kế hoạch hoà nhập, kế hoạch giảng dạy NKT, đồng thời cũng giúp cán bộ tư vấn hướng nghiệp biết cách tư vấn hướng nghiệp phù hợp với dạng tật để xây dựng kế hoạch bao gồm NKT vào giáo dục nghề nghiệp ngay từ khâu tư vấn tuyển sinh.

Để đạt được mục tiêu này, khoá tập huấn đã giới thiệu về những rào cản của NKT trong giáo dục nghề nghiệp; các mô hình hỗ trợ; hệ thống chính sách liên quan đến giáo dục hoà nhập; tầm quan trọng của hoà nhập NKT; đặc điểm các dạng tật; cách cải tạo trường, lớp tiếp cận; cách điều chỉnh chương trình giảng dạy, bài học, phương pháp đánh giá; tiếp cận số và cách tư vấn hướng nghiệp hiệu quả cho NKT. Song song với nội dung kiến thức, thầy cô cũng được trải nghiệm thực tế thông qua các video clip về NKT, thực hành giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến hoà nhập NKT, thực hành lập kế hoạch hoà nhập NKT và sắm vai tư vấn hướng nghiệp cho NKT.

Khoá tập huấn đáp ứng được 100% mong đợi của thầy cô và 90% (9/10 trường) các trường cam kết sẽ áp dụng các nội dung đã học vào công việc sắp tới [1]

Tiếp nối thành công của khoá tập huấn và đề xuất của các trường, dự án sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực cho các trường và doanh nghiệp về hoà nhập NKT, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và kết nối doanh nghiệp nhằm góp phần thúc đẩy bình đẳng cơ hội và không bỏ NKT lại phía sau trong giáo dục nghề nghiệp.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”, do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ, tổ chức GIZ cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp thực hiện.


[1] Theo kết quả lượng giá sau tập huấn về mong đợi và khả năng áp dụng của học viên

Share on print
Share on email
Share on facebook