TVET Vietnam

Thúc đẩy di cư hợp thức thông qua khóa tập huấn liên văn hóa Đức dành cho cán bộ của 11 trường cao đẳng và các cán bộ thuộc tổ chức đối tác của Chương trình PAM

Chuỗi các hoạt động Tập huấn nâng cao nâng lực (TOT) về liên văn hóa chuẩn bị cho lao động có tay nghề di cư sang Đức vào tháng 5 và tháng 9 năm 2023

Chương trình “Cơ chế Đối tác thúc đẩy giáo dục nghề nghiệp và Di cư lao động định hướng phát triển” (PAM) tại Việt Nam do Tổ chức Hợp tác Quốc Tế Đức (GIZ) và Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 thực hiện từ năm 2022-2024 tại tỉnh Đồng Nai. Chương trình PAM tại Việt Nam đào tạo cho 50 em học viên về cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn Đức, tiếng Đức, kĩ năng mềm và kĩ năng liên văn hóa giúp các em có thể cạnh tranh được trên thị trường lao động trong nước và tại nước Đức

Nhằm cung cấp thông tin phù hợp và chính thức về di cư lao động sang Đức và chia sẻ các thông tin này tại các trường Cao Đẳng không chỉ dành cho các em học viên theo học chương trình PAM mà còn cho các học viên khác có nhu cầu di cư sang Đức, Chương trình PAM tại Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn về liên văn hóa cho cả các em học viên PAM và các cán bộ/giáo viên tới từ 11 trường cao đẳng và các cán bộ từ các cơ quan đối tác của PAM. Khóa tập huấn TOT cơ bản được tổ chức từ 18-19 tháng 05 tại thành phố Vũng Tàu cho 30 cán bộ và khóa tập huấn TOT nâng cao được tổ chức vào 13 và 14 tháng 9 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh cho 27 cán bộ. Khóa học cơ bản đầu tiên tập trung vào việc cung cấp thông tin nền tảng về lịch sử, địa lý, xã hội, văn hóa và luật pháp của Đức, khóa tập huấn chuyên sâu tập trung hơn vào xây dựng khóa tập huấn, phương pháp luận và thực hành phương pháp giảng dạy phù hợp với chủ đề liên văn hóa

Ông Cao Thành Lê, Hiệu trưởng trường Cao đẳng công nghệ Việt Đức Hà Tĩnh đã tham gia cả 2 khóa đào tạo về Liên văn hóa chia sẻ “ Thật là một khóa đào tạo có giá trị, với không khí thân thiện, phương pháp sư phạm lấy người học làm trọng tâm, giao tiếp truyền đạt thông tin, tương tác tích cực và kĩ năng điều hành tuyệt vời! Một khóa đào tạo có ý nghĩa và thú vị nhất về Liên văn hóa tôi từng được tham gia”

Tất cả cán bộ tham dự đều đánh giá cao khóa tập huấn.  Cụ thể, chị Nguyễn Hồng Ngọc Lam, Quản lý dự án “Dự án Tư vấn Cơ hội Việc làm tại Đức” cho biết “ Tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều sau khóa học, giờ tôi có thể áp dụng được các phương pháp giảng dậy khác nhau và tôi đặc biệt tin tưởng rằng, tôi có thể hỗ trợ tốt hơn cho người di cư tiềm năng về liên văn hóa nhờ có những khóa đào tạo này”

Sau khóa tập huấn, các cán bộ tham gia sẽ được cung cấp bộ công cụ giảng dậy gồm có sách hướng dẫn giảng dạy về liên văn hóa, tài liệu và các công cụ sử dụng trong giảng dạy liên văn hóa.

Share on print
Share on email
Share on facebook