TVET Vietnam

Thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019

“Thủ tướng đã ký Quyết định 1363/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”. Tôi xin trân trọng cảm ơn Chương trình Đổi mới Đào tạo Nghề Việt Nam – Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức đã đồng hành và tư vấn hiệu quả cho chúng tôi trong quá trình điều chỉnh tiêu chí và tiêu chuẩn cho trường cao đẳng chất lượng cao.”, bà Khương Thị Nhàn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án GDNN vốn chương trình mục tiêu/Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp nhấn mạnh trong bài phát biểu khai mạc Khóa tập huấn đánh giá trong dựa trên những tiêu chí, tiêu chuẩn điều chỉnh giành cho trường cao đẳng chất lượng cao.

Khóa tập huấn do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp phối hợp cùng Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – Tổ chức Phát triển Đức (GIZ) tổ chức tại Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội vào ngày 23/10/2019. Khóa tập huấn nhằm mục đích hỗ trợ cho tám trường cao đẳng đang thí điểm đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019 có cùng cách hiểu chung về tiêu chí và các tiêu chuẩn. Sự kiện này cũng là một dịp tốt đối với các hiệu trưởng/phó hiệu trưởng và các cán bộ đến từ tám trường cao đẳng hiểu sâu hơn về các tiêu chí và tiêu chuẩn cũng như để chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai tự đánh giá. “Các tiêu chí và tiêu chuẩn này có các khía cạnh mới và quan trọng như hợp tác với doanh nghiệp, xanh hóa đào tạo nghề, các chức năng bổ sung cho hệ thống. Những khía cạnh này cho thấy sự khác biệt giữa trường cao đẳng chất lượng cao và trường cao đẳng thường”, ông Nguyễn Hồng Hưng, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, chia sẻ trong khóa tập huấn. Khóa tập huấn về đánh giá trong là một trong chuỗi các hoạt động hợp tác giữa Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – GIZ về thí điểm đánh giá tám trường cao đẳng dựa trên tiêu chí, tiêu chuẩn điều chỉnh giành cho trường cao đẳng chất lượng cao năm 2019. “Tôi hy vọng rằng việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ đóng góp vào việc nâng cao chất lượng của trường cao đẳng cũng như của toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp”, Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam phát biểu.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook