TVET Vietnam

Thí điểm bộ tiêu chí và quy trình đánh giá đối với Trường nghề Chất lượng cao và Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề (CoE): khóa tập huấn kiểm định viên

“Các nội dung trong tài liệu tiêu chí dự thảo về Trường nghề Chất lượng cao và Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề (CoE) hết sức phù hợp và hữu dụng, đặc biệt đối với tương lai của các cơ sở dạy nghề ở Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh tự chủ”, ông Đỗ Thanh Vân – cán bộ Sở LĐTBXH Tp. Hồ Chí Minh cho biết tại “Khóa tập huấn kiểm định viên về thí điểm bộ tiêu chí dự thảo và quy trình đánh giá Trường nghề Chất lượng cao và CoE” được tổ chức tại Hà Nội ngày 12.1.2017. Khóa tập huấn là bước tiếp theo của quá trình rà soát chỉnh sửa các tiêu chí Trường nghề Chất lượng cao và CoE của Việt Nam. Khóa tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ hợp tác giữa Cục Kiểm định Chất lượng Dạy nghề (CKĐ/TCDN), Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – GIZ và Tổ chức Hợp tác Quốc tế KOICA.

Trong khóa tập huấn, 19 kiểm định viên và các chuyên gia từ các cơ sở dạy nghề và cơ quan quản lý nhà nước đại diện các vùng miền cũng như đơn vị đăng cai, trường CĐN Cơ điện Hà Nội cùng ban tổ chức trao đổi sôi nổi về dự thảo chỉnh sửa bộ tiêu chí trên cơ sở xem xét kinh nghiệm của bước “tự đánh giá” do các cơ sở dạy nghề thực hiện tháng 12.2016. Bên cạnh đó, quy trình đánh giá cũng là một nội dung trong tâm của các ý kiến thảo luận. Cho đến nay, quy trình đánh giá, vốn được coi là bước quan trọng của quá trình kiểm định chưa được đưa vào quy định hướng dẫn của Quyết định Thủ tướng Chính phủ 761 về Tiêu chí trường nghề chất lượng cao và nay đã được bổ sung chi tiết vào dự thảo bộ tiêu chí và tài liệu hướng dẫn đánh giá trên cơ sở ý kiến đóng góp chuyên môn xác đáng mà các đại biểu chia sẻ. Kết thúc khóa tập huấn, tài liệu hướng dẫn sẽ tiếp tục được cập nhật, hoàn thiện để thí điểm áp dụng trong bước đánh giá ngoài dự kiến vào tháng 2.2017.

Bà Britta van Erckelens, Phó Giám đốc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam gửi lời cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ giữa CKĐ/TCDN, Tổ chức KOICA và GIZ. Cô nhấn mạnh rằng bộ tiêu chí không chỉ phục vụ cho việc kiểm định và công nhận Trường nghề Chất lượng cao và CoE liên quan đến mục tiêu của chiến lược Phát triển Dạy nghề 2011-2020. Bên cạnh đó, nó có thể được sử dụng như một công cụ quản lý chất lượng giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường và điều này sẽ đóng góp lớn hơn vào mục tiêu đạt được đột phá chất lượng dạy nghề.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook