TVET Vietnam

Thêm hai Tiêu chuẩn nghề = thêm hai bước hướng đến Chương trình Đào tạo Phối hợp!

Đồng Nai, 09/09/2016

Đúng là một con đường chông gai, nhưng giờ đã được hoàn thành: Các Tiêu chuẩn nghề “Kỹ thuật viên Cắt gọt Kim loại-CNC” và “Kỹ thuật viên Cơ điện tử” đã được thảo luận và thống nhất tại Hội thảo tư vấn ngày 09 tháng 09 năm 2016 tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2 (LILAMA 2). Cùng với các Tiêu chuẩn nghề Kỹ thuật viên Cơ khí Xây dựng và Kỹ thuật viên Điện tử Công nghiệp đã được thống nhất vào tháng 6 năm nay, đây thực sự là một bước tiến đáng kể nhằm cung cấp các giải pháp về nguồn nhân lực dựa theo nhu cầu.

Các Tiêu chuẩn nghề đã được phát triển dựa theo nhu cầu thực tế của khối doanh nghiệp. Các Tiêu chuẩn Đức được áp dụng như chuẩn quốc tế và được hiệu chỉnh theo nhu cầu của thị trường lao động tại Việt Nam. Sự tham gia tích cực của các Hiệp hội chuyên môn tại Việt Nam, hơn 20 lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu, cùng với các chuyên gia đại diện Phòng thương mại  Erfurt, CHLB Đức là một trong những yếu tố tạo nên thành công của hội thảo!

Nhưng đây chỉ là bước khởi đầu! Trên cơ sở các Tiêu chuẩn nghề vừa được phát triển, dự thảo lần một Chương trình Đào tạo Phối hợp tổng quan trong 3 năm đã được soạn thảo và hiện nay đang được biên soạn ở dạng chi tiết:

Phần lớn những nội dung thực hành được đề xuất triển khai tại các xưởng của công ty theo hình thức đào tạo tại nơi làm việc. Trường LILAMA 2 sẽ đảm nhận 2 chức năng song song: giảng dạy nội dung lý thuyết cần thiết và đào tạo các kỹ năng thực hành liên quan nghề cho người học với các công nghệ kỹ thuật mới nhất trong xưởng thực hành của Trường.

Về tổng thể, đây thực sự là bước ngoặt lớn nhằm cung cấp đào tạo nghề chất lượng cao cho học sinh tốt nghiệp THPT.

Bạn sẽ nhận được gì? Theo như thông điệp quan trọng nhất của hội thảo và kết quả khảo sát doanh nghiệp trước đây: những sinh viên theo học Chương trình Đào tạo Phối hợp sẽ có cơ hội lớn khi tìm kiếm một công việc lương cao và ổn định sau khi tốt nghiệp. Phần lớn các doanh nghiệp tham gia hội thảo đều nêu rõ ràng quan điểm này. Hãy nắm lấy cơ hội để được đào tạo tại Việt Nam!

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook