TVET Vietnam

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NĂNG LỰC SỐ TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Thời gian và địa điểm: 13:30 – 17:30, ngày 22/08/2023 tại Hà Nội

Từ năm 2022, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam II (Chương trình TVET) cùng các chuyên gia tư vấn và cán bộ nòng cốt đến từ 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ đã triển khai nghiên cứu và xây dựng chương trình Mô đun đào tạo Năng lực số (Mô đun NLS) cho giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Quá trình xây dựng và biên soạn Mô đun NLS cụ thể như sau:

 • Tháng 09/2022: Triển khai xây dựng yêu cầu công việc, kế hoạch triển khai, đề cương và thiết kế dự án về phương pháp nghiên cứu, bộ câu hỏi khảo sát và phỏng vấn
 • Tháng 10/2022: Nghiên cứu các văn bản luật của Việt Nam quy định về chuẩn đầu ra, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chương trình môn học Tin học, Chiến lược GDNN, Chương trình chuyển đổi số trong GDNN cũng như các tài liệu khác về năng lực số có liên quan.
 • Tháng 10 – 11/2022: Tiến hành khảo sát, phỏng vấn sâu, họp tham vấn nhằm đánh giá thực trạng triển khai môn Tin học MH05 và năng lực số.
 • Tháng 11/2022: Xây dựng chuẩn đầu ra và nội dung chương trình Mô đun NLS và tài liệu hướng dẫn triển khai.
 • Tháng 12/2022: Gửi bản dự thảo lấy ý kiến từ chuyên gia, doanh nghiệp và 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ.
 • Ngày 30/12/2022: Tổ chức hội thảo báo cáo kết quả và lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước, ban giám hiệu, lãnh đạo phòng đào tạo, trưởng khoa/giáo viên CNTT, cán bộ đào tạo trong doanh nghiệp và các chuyên gia. Hội thảo có sự tham gia của LĐ Tổng cục GDNN cùng đại diện các Viện, Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục, 11 trường đối tác, 6 doanh nghiệp và các chuyên gia. Nhóm nghiên cứu tổng hợp ý kiến hội thảo và cập nhật góp ý vào Mô đun NLS.
 • Ngày 21/2/2023: Chương trình TVET gửi công văn đề nghị Tổng cục GDNN cho phép thí điểm Mô đun NLS.
 • Ngày 29 – 30/5/2023: Tổ chức hội thảo giới thiệu Mô đun NLS cho 11 trường đối tác, thảo luận và tiếp tục cập nhật về nội dung và phương thức triển khai, hoàn thiện Mô đun NLS và gửi bộ tài liệu cho Vụ Đào tạo Chính quy.
 • Ngày 27/06/2023: Theo đề nghị của Vụ Đào tạo Chính quy, Chương trình TVET gửi Tổng cục GDNN công văn đề nghị tổ chức hội đồng nghiệm thu Mô đun NLS làm cơ sở và định hướng cho các cơ sở GDNN trong và ngoài dự án được tiếp cận, sử dụng và khai thác Mô đun NLS.

Ngày 11/8/2023, Tổng cục GDNN đã ban hành Quyết định số 231/QĐ-TCGDNN về việc thành lập Hội đồng thẩm định Mô đun đào tạo “Năng lực số”. Thành viên Hội đồng bao gồm Chủ tịch Hội đồng thẩm định – TS. Nguyễn Nhật Quang, Chuyên gia tư vấn cao cấp về chuyển đổi số; TS. Kiều Thành Chung – Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng khoa CNTT, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội; TS. Hà Xuân Vinh – Thư ký Hội đồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế; TS. Hà Đức Ngọc – Ủy viên Hội đồng, Chuyên viên Vụ Đào tạo Chính quy, Tổng cục GDNN; ThS. Phạm Thế Phong – Ủy viên, Trưởng khoa CNTT, Trường Cao đẳng Cơ giới Thủy lợi; ThS. Nguyễn Trung Nghĩa – Ủy viên, Quản lý bộ phận tuyển dụng và phát triển tổ chức, Công ty Schaeffler Việt Nam; ThS. Bạch Hưng Trường – Ủy viên, Trưởng hợp phần Hỗ trợ trường chất lượng cao, Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ:

 1. Nhận xét, đánh giá chương trình Mô đun đào tạo Năng lực số.
 2. Tổ chức họp thẩm định, nghiệm thu và chịu trách nhiệm về chất lượng đối với các nội dung chuyên môn được giao thẩm định.
 3. Báo cáo kết quả thẩm định, trình Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để làm cơ sở đưa vào khai thác, sử dụng.

Trên tinh thần đó ngày 22/08/2023, Hội đồng thẩm định đã tổ chức đánh giá Mô đun NLS tại Hà Nội. Sau khi lắng nghe bài trình bày về quá trình xây dựng, nội dung chương trình đào tạo và hướng dẫn triển khai Mô đun NLS của Tổ biên soạn, các thành viên Hội đồng thẩm định chia sẻ ý kiến phản biện và góp ý chi tiết. Hội đồng cũng dành thời gian cho Tổ biên soạn giải đáp thắc mắc và trả lời các câu hỏi cũng như tiếp thu các ý kiến góp ý của Hội đồng.

Hội đồng cũng đã hội ý riêng và thống nhất đưa ra một số nhận xét chung như sau: “Nội dung Mô đun NLS đã bao hàm được các nội dung trong chương trình môn Tin học MH05, đáp ứng được các yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, đồng thời tiệm cận tiêu chuẩn NLS quốc tế”.

TS. Nguyễn Nhật Quang – Chủ tịch Hội đồng đã thay mặt các thành viên trong Hội thảo phát biểu kết luận và có một số nhận xét. Mô đun NLS là một sản phẩm trí tuệ và tâm huyết của Tổ biên soạn, được xây dựng công phu, chi tiết, rõ ràng và logic. Hội đồng nhất trí thông qua có chỉnh sửa và đề nghị Tổ biên soạn tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo chương trình Mô đun NLS. Toàn bộ sản phẩm sẽ được gửi tới Hội đồng thẩm định đọc, rà soát và nghiệm thu trước khi trình Lãnh đạo Tổng cục GDNN phê duyệt và khuyến nghị khai thác, sử dụng.

Share on print
Share on email
Share on facebook