TVET Vietnam

Tập huấn “Tăng cường năng lực vận hành cơ chế của Tiểu ban Tư vấn ngành Năng lực tái tạo của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận”

Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên và tiên phong thành lập Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tỉnh. Vào ngày 17/01/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-UBND phê duyệt thành lập Hội đồng GDNN tỉnh Ninh Thuận với các tiểu ban cho các ngành ưu tiên trọng điểm trong đó có năng lượng tái tạo (NLTT).

Để giúp nâng cao năng lực cũng như gắn kết các bên, ngày 27-28 tháng 7 năm 2023, Chương trình TVET cùng với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI – chi nhánh Hồ Chí Minh) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận và Trường cao đẳng nghề Ninh Thuận chủ trì tổ chức Tập huấn “Tăng cường năng lực vận hành cơ chế của Tiểu ban Tư vấn ngành Năng lực tái tạo của Hội đồng Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận”. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm (1) cung cấp thông tin cơ bản về Hội đồng GDNN cấp tỉnh, bối cảnh năng lượng tái tạo và các mô hình tư vấn ngành trong tỉnh, (2) cung cấp kiến thức về cơ cấu tổ chức của Hội đồng kỹ năng, chức năng, nhiệm vụ và vai trò của các thành viên và (3) tổ chức thảo luận để xây dựng kế hoạch hành động, các mục tiêu ưu tiên thực hiện, cách thức huy động nguồn lực cho Tiểu ban Tư vấn ngành NLTT.

Tham gia tập huấn có 35 đại biểu là thành viên Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh Ninh Thuận, thành viên tiểu ban tư vấn ngành Năng lượng tái tạo và Tiểu ban Tư vấn ngành Du lịch bao gồm đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo trên địa bàn, một số trường Cao đẳng, VCCI, Chương trình TVET và các chuyên gia,…. Các đại biểu đã có chuyến tham quan thực tế tại Nhà máy Điện gió Lợi Hải và Nhà máy Điện mặt trời BIM Group. Đây là cơ hội để các đại biểu hiểu rõ hơn về hoạt động thực tế và tìm hiểu nhu cầu kỹ năng và lao động để vận hành một nhà máy năng lượng tái tạo. Trọng tâm của khóa tập huấn là xây dựng năng lực cho các thành viên của Hội đồng GDNN tỉnh Ninh Thuận và đặc biệt là Tiểu ban Tư vấn ngành NLTT để vận hành và phát triển kế hoạch công tác của nhóm kỹ thuật và nhóm truyền thông của Tiểu ban trong ngắn hạn và dài hạn.

Share on print
Share on email
Share on facebook