TVET Vietnam

Tập huấn “Quy trình cải thiện không ngừng (CIP)”

Tập huấn Quy trình cải thiện không ngừng (CIP) được thực hiện tại Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận (NTVC) từ ngày 03/04/2023 đến ngày 06/04/2023 trong khuôn khổ chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” (gọi tắt là Chương trình Đào tạo nghề). Tập huấn đánh dấu thêm một bước thiết lập hệ thống quản lý xưởng chuyên nghiệp tại NTVC và sẽ được triển khai tại các xưởng kỹ thuật của trường.

Bên cạnh việc đạt được mục tiêu nâng cao chất lượng và định hướng thị trường của giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật, việc nâng cao và áp dụng các kiến thức về hướng dẫn và hệ thống quản lý trong quản lý nhà xưởng là rất cần thiết để giáo viên và cấp quản lý hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác quản lý xưởng, bao gồm cả an toàn và sức khỏe.

Trong khóa đào tạo này, các học viên đã sử dụng các công cụ do giảng viên cung cấp để tự xây dựng hệ thống quản lý; học cách xác định hệ thống phân cấp rõ ràng với cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của từng vị trí, đồng thời nâng cao nhận thức tốt hơn về an toàn tại nơi làm việc, cơ cấu tổ chức và giám sát công việc. Các bước CIP được thực hiện bởi chính những người tham gia trong các bài tập lý thuyết và thực hành. Trong quá trình tập huấn, các học viên và giảng viên cũng đã thảo luận để đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng nhằm bổ sung những kinh nghiệm, kiến thức sẽ áp dụng tại khóa đào tạo phục vụ cho công tác tập huấn.

Sau những ngày đào tạo hiệu quả này, các học viên đã mở rộng được kiến thức và kỹ năng quản lý xưởng; nâng cao nhận thức về vệ sinh, an toàn cho học sinh và môi trường; xây dựng, triển khai kế hoạch vệ sinh, bảo trì và các tiêu chuẩn 5S khác; thảo luận về cách ghi chép và lưu trữ tài liệu, và thực hiện các cơ chế kiểm soát và kiểm toán.

Thầy Phan Vĩnh An – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận – bày tỏ “Các giáo viên NTVC đã học hỏi được rất nhiều kiến thức hữu ích và sẽ áp dụng vào việc xây dựng sơ đồ tổ chức phân công nhiệm vụ của giáo viên cũng như lập kế hoạch vệ sinh, bảo trì sau khóa đào tạo này”.

OTHER NEWS

EVENT