TVET Vietnam

Tập huấn nâng cao về Khí nén

Từ ngày 3 đến ngày 18 tháng 4 năm 2008 khóa bồi dưỡng về mô đun “Lắp đặt và kiểm tra hệ thống khí nén, điều khiển điện – khí nén” được tổ chức tại phòng thực tập Cơ điện tử [1], Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn (đặc biệt là kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề), phương pháp giảng dạy cũng như năng lực phát triển học liệu cho mô đun nêu trên. Tham gia khóa bồi dưỡng lần này gồm 12 giáo viên đến từ các trường dự án[2], với sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước.

Ảnh: Học viên đang thực hiện nhiệm vụ được giao.

Xuất phát từ mục tiêu trên, ngoài nội dung (lý thuyết và kỹ năng nghề liên quan đến mô đun) những người tham gia còn được hướng dẫn phương thức triển khai mô đun, trong đó có quá trình chuẩn bị nội dung và trang thiết bị, cách thức tổ chức lớp học, phương pháp phát triển học liệu, phương pháp đánh giá.

Cuối khoá bồi dưỡng tất cả các học viên đều được đánh giá về kiến thức và kỹ năng thực hành thông qua bài thi gồm 5 phần: trắc nghiệm, kiến thức về khí nén, kỹ năng thực hành về khí nén, kiến thức về điện khí nén, kỹ năng lắp đặt điện khí nén. Kết quả là 42% đạt loại xuất sắc, 50% đạt loại giỏi, 8% đạt loại trung bình khá.

 
Đề xuất cho bước triển khai tiếp theo:

Nhằm đào tạo giáo viên nòng cốt[3] cho các trường, những người tham gia khoá bồi dưỡng lần này sẽ được mời tham gia khoá bồi dưỡng tiếp theo về mô đun 09: lập trình hê thống cơ điện tử sử dụng PLC  (dự kiến vào tháng 8).      

Thông tin chi tiết về các hoạt động trên, xin mời truy cập trang web của dự án: www.tvet-vietnam.org[1] Được xây dựng từ dự án hợp tác công tư (PPP) giữa GTZ, Công ty Festo Didactic và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (năm 2007)
[2] Hầu hết là những người đã tham gia khóa bồi dưỡng Cơ điện tử đợt 1 năm 2007.
[3] Những người sau khi về trường sẽ nhân rộng cho các giáo viên khác.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook