TVET Vietnam

Sự kiện “Open Day” với Báo giới và Truyền thông: Công nhận tính tương đương 02 Bộ Tiêu chuẩn nghề “Kỹ thuật viên Cơ khí Xây dựng” và “Kỹ thuật viên Điện tử Công nghiệp”

Xin mời quý vị xem và đọc các bản tin của truyền thông Việt Nam nói về Sự kiện “Open Day” với Báo giới và Truyền thông: Công nhận tính tương đương 02 Bộ Tiêu chuẩn nghề “Kỹ thuật viên Cơ khí Xây dựng” và “Kỹ thuật viên Điện tử Công nghiệp” được tổ chức tại Trường Cao đẳng nghề LILAMA 2, ngày 29 tháng 09 năm 2016.

HTV9

 

Đài truyền hình Đồng Nai

 

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook