TVET Vietnam

Sinh viên LILAMA 2 thuộc các lớp đào tạo phối hợp khóa 2 sẵn sàng gia nhập thị trường lao động tay nghề cao

Tiếp nối Kỳ thi tốt nghiệp Phần 1 vào tháng 5 năm 2020, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2, 19 sinh viên Điện tử Công nghiệp lớp đào tạo phối hơp khóa thứ hai đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp Phần 2 từ ngày 13.08 – 21.08.2020. Cùng thời gian này, kỳ thi tốt nghiệp Phần 2 của lớp Cơ điện tử cũng được thực hiện từ ngày 14.08 đến ngày 21.08.2020 cho 23 sinh viên. Các kỳ thi được xây dựng và tổ chức dựa trên các quy trình thi theo tiêu chuẩn của Đức với hai Ban hỗ trợ kỳ thi, bao gồm giảng viên của LILAMA 2 và các cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp từ Công ty Thuận Hải, Sáng Tạo và MARTECH Boiler.

Kỳ thi tốt nghiệp Phần 2 cho hai nghề Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp được chia thành hai phần: bài thi lý thuyết và bài thi thực hành với tỷ trọng tương ứng là 20% và 40% trong tổng điểm đánh giá. Kết quả của Phần 2 chiếm 60% tổng điểm của hai kỳ thi. Kết thúc phần thi, cả hai ban hỗ trợ kỳ thi thu thập các thông tin ghi chép và hoàn tất quá trình nhập dữ liệu vào các biểu mẫu được chuẩn bị trước để đánh giá lần cuối cùng và lập hồ sơ kết quả.

Ông Frank Schulze, Chuyên gia Tích hợp tại LILAMA 2 cũng tham gia vào quá trình tổ chức thi. Ông đã giám sát, hỗ trợ kịp thời các giám khảo thông qua hướng dẫn và giải thích các quy định cũng như các quy trình phù hợp, Điều này cũng góp phần đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp được thực hiện theo tiêu chuẩn của Đức. Có thể nói rằng, sau khi hoàn tất kỳ thi tốt nghiệp, các sinh viên khóa thứ hai của các lớp đào tạo phối hợp tại LILAMA 2 có đủ tự tin hơn và bước sang một chặng đường mới, đó là, gia nhập vào thị trường lao động có tay nghề cao.

Kỳ thi tốt nghiệp Phần 2 cho 2 nghề hỗ trợ của Chương trình đào tạo phối hợp được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), đồng thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook