TVET Vietnam

Sinh viên Khóa đầu tiên của các lớp thí điểm tại trường LILAMA 2 sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp!

Kỳ thi tốt nghiệp của các lớp thí điểm khóa đầu tiên thuộc nghề Cắt gọt kim loại-CNC, Cơ điện tử, Cơ khí Xây dựng và Điện tử Công nghiệp sẽ được tổ chức tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (LILAMA 2) trong tháng tới. Vào ngày 14 tháng 8 năm 2019, với mục đích hỗ trợ cho công tác chuẩn bị các nhiệm vụ và cung cấp thông tin về quy trình của các kỳ thi tốt nghiệp, tất cả các sinh viên của các lớp thí điểm đã được mời đến sự kiện Brown Bag Lunch – Giới thiệu về Kỳ thi Tốt nghiệp tại LILAMA 2.

Thầy Tạ Văn Minh, Phó Hiệu trưởng LILAMA 2, cùng với ông Frank Schulze, Chuyên gia tích hợp, đã chào mừng sự tham dự của các sinh viên, đồng thời trình bày cho tất cả các sinh viên một cái nhìn tổng quan về các quy trình riêng của đào tạo phối hợp và kết quả tổng thể của chương trình này. Trong suốt quá trình thí điểm chương trình Đào tạo Phối hợp, không chỉ các tiêu chuẩn nghề và chương trình đào tạo nghề được phát triển, mà các giai đoạn đào tạo tại doanh nghiệp và tại trường đại học phù hợp với các chương trình đào tạo được thực hiện bởi các cán bộ đào tạo được lựa chọn tại doanh nghiệp và các giảng viên có năng lực của LILAMA 2, cũng như đạt được sự tương đương với các quy định đào tạo của Đức được xác nhận bởi các phòng có thẩm quyền tại Đức.

Các sinh viên cũng được hỏi về kế hoạch tương lai bởi ông Jan Otto, Chuyên gia phát triển của GIZ. Một số sinh viên phát biểu rằng họ đã tìm được một công việc trong công ty nơi họ đã hoàn thành khóa đào tạo tại doanh nghiệp. Những sinh viên khác cho biết họ phải nộp đơn xin việc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các sinh viên  cũng có nhiều câu hỏi và có mối quan tâm đến cơ hội trong tương lai của họ. Một số khác thậm chí đã cân nhắc đến việc theo học tiếp các chương trình đào tạo nâng cao.

Cuối cùng, các sinh viên đã được cung cấp thông tin chi tiết về quy trình và quy định của kỳ thi Tốt nghiệp Phần một “Phần thi thực hành bao gồm các cuộc thảo luận tình huống chuyên môn” và Phần hai “Thi thực hành theo yêu cầu của khách hàng cùng với các cuộc thảo luận tình huống chuyên môn” bởi các giáo viên LILAMA 2, thầy Nguyễn Hồng Tiến (Phó khoa Cơ khí) và thầy Kiều Tấn Thới (Phó khoa Cơ điện tử). Các phần thi này cũng được đưa vào cấu trúc và trọng số của các phần riêng biệt trong bài thi tốt nghiệp cũng như trong phạm vi bài thi xét về mặt thời gian.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook