TVET Vietnam

Sinh viên các lớp Đào tạo Phối hợp khóa 2 tại LILAMA 2 chứng tỏ được năng lực qua Kỳ thi Tốt nghiệp Phần 2

Sinh viên khóa hai của các lớp Đào tạo phối hợp (2017 – 2020) gồm 29 sinh viên khoa Cắt gọt Kim loại và Cơ khí Xây dựng đã tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp phần 2 từ ngày 26/10 đến 5/11/2020 tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2.

Kỳ thi tốt nghiệp cho các lớp thí điểm tại LILAMA2 đã được Phòng Thủ công nghiệp Erfurt hỗ trợ xây dựng, tổ chức và giám sát. Quy trình triển khai kỳ thi tốt nghiệp cũng đã được công nhận tương đương quy chế thi của Đức.

11 sinh viên nghề Cơ khí Xây dựng và 18 sinh viên nghề Cắt gọt Kim loại đã được đánh giá khả năng tổng hợp toàn bộ kiến thức và kỹ năng đạt được trong quá trình học tập tại LILAMA 2 cũng như các giai đoạn đào tạo tại các doanh nghiệp đối tác như Martech Boiler và Ishisei Việt Nam. Các doanh nghiệp đối tác tham gia từ quá trình xây dựng chương trình đào tạo, triển khai đào tạo tại doanh nghiệp đến đánh giá năng lực người học tại các kỳ thi tốt nghiệp. Ban hỗ trợ Kỳ thi bao gồm các giảng viên của LILAMA 2 và các cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp.

Chuyên gia phát triển của chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” – GIZ, Ông Andreas Fischer, tích cực tham gia hướng dẫn Ban hỗ trợ Kỳ thi và giám sát các quy trình thi từ giai đoạn chuẩn bị, thực hiện cho đến đánh giá/ cho điểm để đảm bảo tính tương đương so với quy chế thi của Đức.

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook