TVET Vietnam

Sinh viên các lớp Đào tạo phối hợp khóa 2 tại LILAMA 2 chứng tỏ được năng lực của mình qua Kỳ thi Tốt nghiệp Phần 1

Sinh viên khóa hai các lớp Đào tạo phối hợp (2017-2020) gồm 73 sinh viên đã tham dự Kỳ thi Tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 từ ngày 18 – 26/05/2020. Các Kỳ thi Tốt nghiệp này được chuẩn bị và thực hiện dựa theo quy trình tổ chức thi tiêu chuẩn của Đức, gồm 4 Ban hỗ trợ Kỳ thi là các cán bộ đào tạo tại Doanh nghiệp và Giảng viên LILAMA 2.

Thực hiện các kỳ thi này là các giám khảo có năng lực đã được đào tạo và chứng nhận bởi các chuyên gia Đức đến từ Phòng Thủ công nghiệp Erfurt (HWK Erfurt) vào năm 2019. Các yêu cầu về năng lực và quy trình tổ chức thi được định hướng theo tiêu chuẩn Đức, tuy nhiên Ban hỗ trợ kỳ thi có sự điều chỉnh cần thiết về quy trình và cách thức đánh giá để phù hợp với yêu cầu tại Việt Nam.

11 sinh viên nghề Cơ khí Xây dựng, 20 sinh viên nghề Cắt gọt Kim loại, 23 sinh viên nghề Cơ điện tử và 19 sinh viên nghề Điện tử Công nghiệp đã được đánh giá toàn bộ kiến thức và kỹ năng đạt được trong quá trình học tập tại LILAMA 2 cũng như các giai đoạn đào tạo tại các doanh nghiệp đối tác như Thuận Hải, Sáng Tạo, Martech Boiler và Ishisei Việt Nam.

Các chuyên gia của GIZ, Ông Frank Schulze – Chuyên gia tích hợp và Ông Jan Otto – Chuyên gia Phát triển đều tham gia hướng dẫn Ban hỗ trợ Kỳ thi và giám sát các quy trình thi từ giai đoạn chuẩn bị cho đến thực hiện và đánh giá/ cho điểm sao cho quy trình thi được đảm bảo định hướng đúng tiêu chuẩn Đức.

Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ hợp phần “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là hợp phần thuộc Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook