TVET Vietnam

Phê duyệt các Đối tác hưởng lợi Dự án

TVET Việt Nam – Trong khuôn khổ “Dự án Đào tạo nghề 2008”, 5 trong số 25 trường (được lựa chọn theo các tiêu chí đánh giá) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là Đối tác hưởng lợi của Dự án.

Cụ thể là:
– Trường Trung cấp nghề Bắc Ninh
– Trường CĐ nghề Công nghiệp Việt Bắc
– Trường Trung cấp nghề Ninh Thuận
– Trường Trung cấp Nghề Long An
– Trường CĐ nghề An Giang

Những Trường được lựa chọn sẽ được hỗ trợ qua một Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Tài chính trong giai đoạn 4 năm (2010 – 2014) về 2 lĩnh vực chính là Cơ khí và Điện/Điện tử!

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook