TVET Vietnam

Phải hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp ở Tây Nguyên

Pleiku, 19/8/2016

Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động ở các tỉnh vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020” ngày 19/8/2016 tại Pleiku được đồng tổ chức bởi Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Tổng cục Dạy nghề (TCDN)/Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam-Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ). Dự kiến sau hội thảo, một báo cáo khuyến nghị chính sách bao gồm các nội dung liên quan như thực trạng, thách thức, khuyến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề ở vùng Tây Nguyên sẽ được soạn thảo và thống nhất.

Mục đích của hội thảo nhằm:

  • Thúc đẩy hợp tác với khu vực tư nhân và các tổ chức hiệp hội trong việc hình thành giải pháp nâng cao chất lượng và tính phù hợp của đào tạo nghề với thị trường lao động các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên;
  • Nâng cao hình ảnh và vị thế của giáo dục nghề nghiệp và lồng ghép chính sách đào tạo nghề như một phần của các nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên;
  • Thảo luận và thống nhất giải pháp cải thiện chất lượng và tính hòa nhập của đào tạo nghề tại các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi giáp Tây Nguyên;
  • Xây dựng các chính sách và giải pháp ứng phó hiệu quả với những thách thức thực tế trong đào tạo nghề, và đào tạo nghề cho các nhóm yếu thế và các lĩnh vực đang phát triển thiếu bền vững.

Chủ tịch đoàn gồm Bà H’Ngăm Niê KĐăm- Phó chủ tịch Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Bà Huỳnh Nữ Thu Hà- Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh- Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề đã chủ trì hội thảo. Trong phần thảo luận, Chủ tịch đoàn đặc biệt nhấn mạnh và khuyến khích đại biểu đưa ra những khuyến nghị, giải pháp thực tế và khả thi.

Trình bày tại hội thảo, Bà Lisa Marie Kreibich- Cố vấn Kỹ thuật Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam- GIZ nhấn mạnh “Các giải pháp giáo dục nghề nghiệp cho Tây Nguyên chỉ có thể thành công nếu chúng đáp ứng đúng yêu cầu của thị trường lao động địa phương, bởi mục đích của giáo dục nghề nghiệp là giúp người lao động có được việc làm và giúp doanh nghiệp có lao động giỏi nghề. Để đạt được điều đó, việc hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp là bắt buộc.” Bà Trần Thị Hải Thanh- Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã hội Gia Lai đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện thành công các khóa đào tạo ngắn hạn thực hành tại chỗ cho lao động nông thôn và người dân tộc thiểu số nhằm cải thiện hiệu quả các phương pháp canh tác nông nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập tại các tỉnh Tây Nguyên.

Tây Nguyên là một trong những khu vực khó khăn của Việt Nam với mô hình phát triển chưa bền vững, chủ yếu dựa trên cơ sở khai thác không hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và nông nghiệp nhỏ. Chất lượng nguồn nhân lực, số lao động qua đào tạo rất thấp, năng suất lao động bằng 47,5% mức trung bình của cả nước. Những điều này đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và năng lực canh tranh của toàn khu vực Tây Nguyên.

Lãnh đạo cấp trung ương, cấp tỉnh và địa phương tham gia hội thảo đều thống nhất rằng giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thực hành và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động là yếu tố chủ chốt để khai thác tiềm năng địa phương, giảm nghèo và đảm bảo ổn định xã hội. Với bối cảnh đó, hội thảo sẽ góp phần hình thành các chiến lược và giải pháp cải thiện chất lượng và sự phù hợp của giáo dục nghề nghiệp đối với thị trường lao động. Tham gia hội thảo có đại diện từ Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Tuyên giáo Trung Ương, Ủy ban Dân tộc, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tổng cục Dạy nghề, lãnh đạo 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên và 28 huyện miền núi giáp Tây Nguyên, lãnh đạo các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong khu vực. Hội thảo cũng đã nhận được sự quan tâm lớn của các cơ quan trung ương, bộ-ngành, chính quyền tỉnh và huyện, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp và giới báo chí.

Thông tin về hội nghị cũng được phản ánh trên truyền thông Việt Nam:

http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhieu-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-tai-cac-tinh-tay-nguyen-485797

http://quochoitv.vn/quoc-te/2016/8/tim-giai-phap-nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe/129837

http://baodansinh.vn/nang-cao-chat-luong-dao-tao-nghe-o-tay-nguyen-d40756.html

http://cadn.com.vn/news/137_153395_pha-t-trie-n-ma-ng-luo-i-co-so-gia-o-du-c-nghe-nghie-p-o-tay-nguyen-pha-n-da-u-mo-i-ti-nh-co-i-t-nha-t-mo-t-truo-ng-cao-da-ng.aspx

http://sldtbxh.kontum.gov.vn/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-nghi%E1%BB%87p-v%E1%BB%A5/D%E1%BA%A1y-ngh%E1%BB%81/ItemID/924/View/Details.aspx

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook