TVET Vietnam

“Những gì chúng tôi học được từ khóa tập huấn đều rất thực tế, phù hợp và dễ áp dụng”

Khóa bồi dưỡng nâng cao về xanh hóa đào tạo nghề cho 14 giáo viên từ trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI), trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA2 (LILAMA2), trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) và 1 chuyên viên của Vụ Giáo dục Chính quy-Tổng cục GDNN (DVET) tại Trung tâm Đào tạo tại Götz của Phòng Thủ công nghiệp Potsdam đã kết thúc tốt đẹp.

Trong hơn 2 tuần tập huấn (từ 28/10 đến 13/11), các học viên đã nắm được cách thức lồng ghép các yếu tố chung cơ bản về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên vào đào tạo nghề tại Đức. Họ cũng hiểu rõ các đặc thù và thành phần quan trọng (vai trò, nhiệm vụ, phối hợp của các bên gồm cả khối quản lý nhà nước và khối doanh nghiệp) trong hệ thống đào tạo nghề song hành tại Đức. Các học viên cũng được học về các yếu tố tạo nên một cơ sở giáo dục nghề nghiệp xanh và cách thức chuyển đổi chính trường mình thành một cơ sở GDNN xanh trong bối cảnh của Việt Nam. Các giảng viên và cố vấn công nghệ của Phòng Thủ công nghiệp Potsdam cũng cung cấp nhiều thông tin đầu vào và giúp các học viên tự xây dựng các đề xuất, khuyến nghị và ví dụ để triển khai xanh hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam.

Nhận xét tại buổi đánh giá cuối khóa tập huấn, anh Dương Cảnh Toàn- Trưởng khoa Điện-Điện tử trường Cao đẳng nghề Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) nhận xét “Những gì chúng tôi học được từ khóa tập huấn đều rất thực tế, phù hợp và dễ áp dụng. Giờ chúng tôi đã hình dung rõ hơn các yếu tố xanh cụ thể có thể lồng ghép vào chương trình đào tạo và cách thức chuyển đổi dần trường của mình thành một cơ sở GDNN xanh”.

Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam, trong khuôn khổ của hoạt động Hợp tác Phát triển Việt Nam- CHLB Đức, đã và đang hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong đổi mới giáo dục nghề nghiệp. Mục tiêu tổng thể của hợp tác phát triển Việt Nam- CHLB Đức về đào tạo nghề là cải thiện nguồn cung cấp lực lượng lao động lành nghề theo nhu cầu của thị trường lao động phục vụ nền kinh tế xanh và bền vững tại Việt Nam. Việt Nam và Đức đã thống nhất phát triển trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi (VCMI) thành Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh (của khu vực). Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam hỗ trợ bồi dưỡng cho cán bộ giảng dạy và quản lý của trường VCMI  trong các lĩnh vực và nghề mà nhà trường sẽ triển khai nhằm thực hiện sứ mạng và nhiệm vụ của một Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề Xanh.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook