TVET Vietnam

“Nếu muốn phát triển hơn nữa, cả ở cấp độ tổ chức và cấp độ cá nhân, chúng ta phải coi việc xây dựng năng lực Anh ngữ là một nhiệm vụ quan trọng”

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

Hội thảo nội bộ về “Kế hoạch phát triển năng lực Anh ngữ cho cán bộ nghiên cứu và cán bộ hành chính của viện NIVET” do Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp (NIVET) và Chương trình hợp tác Việt nam- CHLB Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” do Tổ chức Hợp tác Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) thực hiện theo ủy quyền của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ). Tại hội thảo, các kết quả phân tích nhu cầu đào tạo và kiểm tra trình độ Anh ngữ đầu vào cho 23 cán bộ nghiên cứu và cán bộ hành chính đã được trình bày. Trên cơ sở phân tích kết quả nhu cầu đào tạo và trình độ đầu vào, lộ trình đào tạo và chương trình xây dựng năng lực Anh ngữ cho cán bộ nghiên cứu và hành chính của viện được đề xuất. Các thành viên tham dự hội thảo gồm lãnh đạo viện, cán bộ quản lý các phòng nghiên cứu và hành chính, cán bộ nghiên cứu và hành chính của NIVET đã tích cực thảo luận về cách thức đảm bảo hiệu quả của chương trình đào tạo Anh ngữ, phương án huy động và sử dụng các nguồn lực để thực hiện chương trình tốt nhất.

Trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế hoá của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, NIVET đóng một vai trò quan trọng. Lãnh đạo và cán bộ nghiên cứu của NIVET thường xuyên được mời tham dự và thảo luận các chủ đề khu vực trong giáo dục nghề nghiệp tại các diễn đàn / hội nghị của ASEAN và các nhóm làm việc ASEAN về giáo dục nghề nghiệp. Năng lực Anh ngữ cũng là chìa khóa quan trọng để các cán bộ nghiên cứu của NIVET tiếp cận và sử dụng những nguồn tri thức khác nhau về các chủ đề mà họ nghiên cứu. Đây cũng là một phương tiện giao tiếp quan trọng để các cán bộ nghiên cứu tham gia vào nghiên cứu chung và những hình thức hợp tác quốc tế khác. Cho đến nay, năng lực Anh ngữ hạn chế của cán bộ nghiên cứu là một rào cản trong xây dựng năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế của Viện Khoa học Dạy nghề.

Theo thỏa thuận giữa NIVET và Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam – Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ TVET), Chương trình đã hỗ trợ NIVET xây dựng kế hoạch phát triển năng lực Anh ngữ cho cán bộ nghiên cứu và hành chính. Mục tiêu là xác định trình độ Anh ngữ hiện tại của cán bộ viện NIVET, nhu cầu học tập của họ và xây dựng một đề xuất đào tạo cho các nhóm mục tiêu để đạt được trình độ B1 (người sử dụng ngôn ngữ độc lập) của Khung Tham chiếu chung Châu Âu (CEFR ).

Phát biểu tại buổi làm việc, Ts. Vũ Xuân Hùng, Giám đốc Viện Khoa học Giáo dục Nghề nghiệp nhấn mạnh “Nếu muốn phát triển hơn nữa, cả ở cấp độ tổ chức và cấp độ cá nhân, chúng ta phải coi việc xây dựng năng lực Anh ngữ là một nhiệm vụ quan trọng”. Trong thảo luận nhóm, cán bộ viện đều khẳng định cam kết thực hiện thành công chương trình nâng cao trình độ Anh ngữ của viện. Kết quả của hội thảo sẽ được sử dụng để hoàn thiện và thực hiện kế hoạch phát triển năng lực Anh ngữ cho cán bộ nghiên cứu và nhân viên hành chính của NIVET.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook