TVET Vietnam

Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên – Yếu tố cơ bản để đổi mới đào tạo

Nâng cao năng lực của giáo viên là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy chất lượng đào tạo. Hướng tới mục tiêu này, chương trình bồi dưỡng nâng cao cho giáo viên và đào tạo viên doanh nghiệp đã được tổ chức từ ngày 15/5 – 23/5/2018 tại trường Cao đẳng Kỹ Nghệ II và nhà máy xử lý nước thải Thuận An (Bình Dương). Học viên là các giáo viên mới của trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cùng 8 cán bộ đào tạo mới đến từ các doanh nghiệp thoát và xử lý nước thải (XLNT) từ các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương.

Dựa trên kết quả của kì thi thử dựa theo tiêu chuẩn Đức được tổ chức vào tháng 3/2018, khóa đào tạo nâng cao tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành thuộc 2 chủ đề: Khử nitơ – phốt pho và Vận hành, bảo trì máy bơm. Trực tiếp giảng dạy là những đào tạo viên đã được Hợp phần 3 bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm theo định hướng tiêu chuẩn Đức và đạt được chứng nhận tương đương do Phòng Công nghiệp – Thương mại Dresden (Đức) cấp vào tháng 11/2017.

Việc các giáo viên và đào tạo viên doanh nghiệp trở thành lực lượng đào tạo nòng cốt trong đào tạo hợp tác, đào tạo giáo viên và đào tạo ngắn hạn nghề “Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải” đã thể hiện tính bền vững, liên tục của các chương trình nâng cao năng lực được tổ chức trong suốt 3 năm vừa qua. Trong thời gian tới, đội ngũ giáo viên hạt nhân đã được đào tạo bài bản sẽ tiếp tục là nguồn lực quan trọng để lan tỏa chương trình hợp tác đào tạo nghề “Kỹ thuật viên Thoát và Xử lý nước thải” trên cả nước.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần “Đào tạo nghề cho lực lượng lao động có tay nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải tại Việt Nam”, thuộc Chương trình hợp tác Việt – Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam” do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) ủy nhiệm cho Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook