TVET Vietnam

Nâng cao Kỹ năng Lãnh đạo hướng tới Hợp tác hiệu quả với Doanh nghiệp và Tự chủ thành công

Với sự hỗ trợ của Lĩnh vực hoạt động 3: “Đào tạo nghề trong lĩnh vực xử lý nước thải” thuộc Chương trình hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”, trong hai ngày 22-23.01.2018, 25 cán bộ quản lý thuộc ban giám hiệu và các phòng, khoa, bộ môn chủ chốt của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II (HVCT) đã được đào tạo nâng cao về “Kỹ năng lãnh đạo”. Khóa đào tạo nâng cao được thiết kế bám sát theo những thiếu hụt hiện tại trong năng lực quản lý tại HVCT, nhằm giúp đội ngũ cán bộ quản lý từng bước đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách trong đào tạo hợp tác với doanh nghiệp và thí điểm cơ chế tự chủ.

Sau hai ngày đào tạo, học viên đã hiểu được nguyên tắc cơ bản trong quản lý tổ chức, quản lý và phát triển nhân sự tại một cơ sở đào tạo nghề, phẩm chất cần có của người lãnh đạo, phương thức giao tiếp và những công cụ cơ bản trong giải quyết mâu thuẫn. Bên cạnh đó, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, các học viên đã biết cách sử dụng những công cụ quản lý cơ bản và được trang bị các kỹ năng quan trọng như: kỹ năng điều phối hoạt động nhóm, kỹ năng thuyết phục…

Quan trọng hơn, kết thúc khóa học, tất cả các học viên đều tràn đầy động lực và quyết tâm áp dụng những công cụ đã học vào công việc quản lý hàng ngày. Trong năm 2018, Lĩnh vực hoạt động 3 sẽ tiếp tục hỗ trợ HVCT tổ chức các lớp tiếp theo, hướng tới hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho cán bộ quản lý của HVCT, góp phần hỗ trợ HVCT hợp tác hiệu quả hơn với khối doanh nghiệp và thực hiện thành công đề án thí điểm tự chủ./.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook