TVET Vietnam

Một số hình ảnh từ “Tọa đàm Khoa học về Tiêu chí Trường nghề Chất lượng cao” tại Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2016

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook