TVET Vietnam

Một bước tiến quan trọng của việc công nhận chương trình và thực hiện đào tạo phối hợp hai nghề xanh mới tại trường VCMI!

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, tại Trảng Bom, Đồng Nai, Ông Dennis Thoms – đại diện của Phòng Thủ công Nghiệp Aachen (CHLB Đức) – tiến hành trao “Thư công nhận” về tính tương đương của hai Bộ Chương trình đào tạo xây dựng theo tiêu chuẩn Đức cho Tiến sỹ Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ giới và Thủy lợi. Nội dung thư chính thức công nhận tính tương đương Tiêu chuẩn Đức đối với hai bộ Chương trình đào tạo nghề Công nghệ Điện tử và Năng lượng tòa nhà Công nghệ cơ khí, Sưởi ấm và Điều hòa không khí.

Hai bộ Chương trình đào tạo này đã được xây dựng dựa trên nhu cầu của khối doanh nghiệp Việt Nam. Tiêu chuẩn Đức được áp dụng như chuẩn quốc tế và đã được điều chỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động Việt Nam. Một yếu tố mang lại thành công cho quá trình xây dựng các bộ Chương trình đào tạo chính là sự tham gia tích cực của các Hiệp hội Nghề nghiệp và đại diện của các tập đoàn doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cùng với sự tư vấn của chuyên gia Đức.

Chương trình đào tạo phối hợp trong thời gian 3 năm cho từng nghề đã được các bên liên quan đồng biên soạn, được giới thiệu và thảo luận trong khuôn khổ Hội thảo tư vấn diễn ra cùng ngày.

Theo hình thức đào tạo phối hợp, phần thực hành nghề sẽ được đào tạo chủ yếu tại các xưởng lắp ráp, chế tạo và công trình xây dựng của doanh nghiệp theo phương pháp đào tạo tại nơi làm việc. Phần kiến thức lý thuyết cơ bản được đào tạo tại trường VCMI, đồng thời, với “chức năng kép” của mình, trường VCMI cũng triển khai đào tạo một phần kỹ năng thực hành nghề tại các xưởng thực hành hiện đại được trang bị máy móc, thiết bị với công nghệ tiên tiến nhất của nhà trường.

Đội ngũ giáo viên của trường VCMI được các chuyên gia CHLB Đức thường xuyên đào tạo nâng cao về chuyên môn và phương pháp giảng dạy định hướng thực hành. Đây là quá trình chuyển giao năng lực cho đội ngũ giáo viên của nhà trường nhằm sử dụng hiệu quả máy móc, trang thiết bị trong quá trình đào tạo định hướng thực hành.

Hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ lĩnh vực hoạt động “Hỗ trợ Trung tâm Xuất sắc về Đào tạo nghề”, là một hợp phần của Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook