TVET Vietnam

“Mỗi giáo viên và sinh viên của trường là một thành viên tích cực phòng chống bạo lực tình dục trong trường học và ở cộng đồng”

Ngày 12.12.2019, hơn 300 sinh viên và 30 giáo viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh đã tham gia vào sự kiện “Phòng chống bạo lực tình dục tại trường học và nơi làm việc” tại trường. Sự kiện được hỗ trợ bởi Chương trình “Đổi mới Giáo dục Nghề nghiệp tại Việt Nam” và “Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên”(CSAGA) nhằm nâng cao nhận thức của người tham gia về các hình thức và nguyên nhân gốc rễ của bạo lực tình dục trong trường học và tại nơi làm việc và các kỹ năng cơ bản ứng phó với bạo lực tình dục.

Tại sự kiện này, sinh viên và các cán bộ, giáo viên của trường đã tích cực trả lời các câu hỏi, thảo luận các vấn đề và xác định các giải pháp cho nhiều tình huống quấy rối tình dục ở trường và tại nơi làm việc. Phát biểu tại sự kiện, Thầy Cao Thành Lê, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên trường chúng tôi được cung cấp cái nhìn sâu sắc về vấn đề bạo lực tình dục. Mỗi cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường sẽ là một thành viên tích phòng chống bạo lực tình dục trong trường học và cộng đồng “.

Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt-Đức Hà Tĩnh được hỗ trợ bởi chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”  trong việc xây dựng quan hệ hợp tác với khối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo cho nghề công nghệ ô tô. Chương trình này được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cùng với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MoLISA).

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook