TVET Vietnam

Mô phỏng 3D mô hình phòng E-learning

Trong quá trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) cho giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam nhận thấy, Phòng E-learning đóng vai trò quan trọng trong sản xuất học liệu số, nâng cao năng lực và phương pháp sư phạm số, thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm và chuyển giao công nghệ đổi mới bài giảng. Đồng thời, Phòng E-learning giúp thúc đẩy truyền thông nhằm nâng cao hình ảnh của nhà trường cũng như vị thế của GDNN. Cùng với các chuyên gia, Chương trình tư vấn xây dựng và hỗ trợ thiết bị, phần mềm cần thiết để hoàn thiện lắp đặt Phòng E-learning cho 11 trường cao đẳng đối tác của GIZ, góp phần tạo sự thay đổi căn bản và bền vững trong quá trình chuyển đổi số.

Để hướng tới thiết lập một mô hình chuẩn, Chương trình Đổi mới đào tạo Nghề Việt Nam cùng phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề An Giang xây dựng mô hình mô phỏng 3D Phòng E-learning với mục tiêu giúp các đơn vị GDNN có cái nhìn tổng thể về mục đích, vai trò và chức năng của Phòng E-learning đối với nhà trường, cũng như trong bức tranh chung về CĐS trong GDNN.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng cục GDNN, Chương trình gửi sản phẩm mô phòng mô hình 3D Phòng E-learning này tới Triển lãm “Sản phẩm các dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực GDNN” thuộc nhóm hoạt động chuyên môn trong khuôn khổ Hội giảng Nhà giáo GDNN toàn quốc được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Để tìm hiểu nhanh, các bạn có thể xem mô hình 3D Phòng E-learning dưới hình thức videoclip dưới đây

Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.

YouTube privacy policy

If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.

Để tự khám phá và có trải nghiệm sống động nhất, được trực tiếp tham quan trên không gian 3D, các bạn vui lòng truy cập vào link sau đây:

Share on print
Share on email
Share on facebook