TVET Vietnam

Mạng lưới cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp là nền tảng cho hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và các cơ sở GDNN

Ngày 30 tháng 10 năm 2019, Vụ Đào tạo thường xuyên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Chương trình Hợp tác Việt Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” đã tổ chức cuộc họp lấy kiến chuyên gia về việc điều chỉnh và áp dụng Tiêu chuẩn về cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp đối với các nước ASEAN trong thực tiễn GDNN tại Việt Nam.

Tham gia cuộc họp gồm có đại diện các cơ quan chuyên môn của Tổng cục GDNN, các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo tại các doanh nghiệp cũng như các cơ sở GDNN. Các đại biểu đã cùng nhau phác thảo chân dung cán bộ đào tạo tại tại doanh nghiệp, từ đó thống nhất các nguyên tắc định hướng xây dựng chương trình đào tạo tại Việt Nam trên cơ sở tiêu chuẩn ASEAN. Các chương trình này cần đảm bảo:

  • Đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong đào tạo nội bộ và liên kết đào tạo với cơ sở GDNN;
  • Phù hợp với các quy định hiện hành, tương thích về cấu trúc và nội dung với các chương trình đào tạo ở Việt Nam và có thể tham chiếu với tiêu chuẩn ASEAN;
  • Có thể xây dựng thành các module và đóng gói theo nhu cầu của người học.

Dự kiến sau khi đào tạo, người học sẽ đạt được những kỹ năng từ lên kế hoạch và xây dựng chương trình dựa trên nhu cầu đào tạo đến triển khai và đánh giá kết quả đào tạo. Họ cũng có thể đánh giá nhu cầu và năng lực đào tạo của doanh nghiệp và đối tác, cũng như đàm phán, thỏa thuận và ký kết các hợp đồng hợp tác đào tạo.

“Chương trình đào tạo, cùng với những cơ chế và chính sách phù hợp sẽ giúp phát triển mạng lưới cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp. Đây chính là nền tảng cho hợp tác hiệu quả và thực tiễn giữa doanh nghiệp và các cơ sở GDNN”, Bà Britta Van Erckelens, Phó giám đốc Chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam phát biểu tại hội thảo. 

Trên cơ sở các ý kiến thống nhất từ cuộc họp, các chuyên gia của Chương trình Đổi mới đào tạo nghề sẽ cùng với Vụ Đào tạo Thường xuyên tiến hành khảo sát định tính tại một số doanh nghiệp ở cả ba miền nhằm xây dựng hồ sơ năng lực cán bộ đào tạo tại doanh nghiệp, từ đó dự thảo Chương trình đào tạo phù hợp.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hợp phần “Tư vấn hệ thống đào tạo nghề”, thuộc chương trình hợp tác Việt– Đức “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam”. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), và do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook