TVET Vietnam

Lớp đào tạo nâng cao đợt 8 trong khuôn khổ hoạt động của lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo nghề cho lĩnh vực Xử lý Nước thải

TP. Hồ Chí Minh, 25/01/2016

Từ ngày 22 đến 24 tháng 01 năm 2016, đã diễn ra lớp đào tạo nâng cao đợt 8 trong khuôn khổ hoạt động của lĩnh vực hoạt động 3: Đào tạo nghề cho lĩnh vực Xử lý Nước thải thuộc Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam (GIZ). Tham gia lớp bồi dưỡng là của giáo viên từ trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh và các công ty thoát nước tham gia hợp tác đào tạo.

Mục đích của lớp bồi dưỡng trong 3 ngày là củng cố kiến thức về quá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học. Bên cạnh đó, giảng viên cũng giới thiệu các tiêu chuẩn chất lượng nước thải của Việt Nam và hiện trạng xử lý nước thải tại Việt Nam.

Các học viên được ôn lại các kiến thức đã được học tại lớp bồi dưỡng tháng 11/2015, học kỹ hơn về xử lý chất hữu cơ kết hợp Ni-tơ và Phot-pho, tính toán quá trình loại bỏ Ni-tơ và Phốt-pho. Sau mỗi nội dung học, giảng viên sẽ đưa ra các bài tập nhằm giúp học viên vận dụng ngay kiến thức vừa học để làm bài. Các bài tập này được thiết kế dựa trên tài liệu đào tạo nghề của Đức. Giảng viên dành nhiều thời gian để sửa bài tập và thảo luận những thắc mắc của học viên về những nội dung liên quan.

Cuối khóa học, học viên làm bài kiểm tra kiến thức trong vòng 60 phút nhằm đánh giá kiến thức của học viên. Ngay sau khi kiểm tra, giảng viên đưa đáp án để các học viên tiến hành chấm điểm chéo bài các học viên khác, qua đó cũng giúp học viên đánh giá ngay được mức độ hiểu bài của mình. Kết quả kiểm tra cũng là cơ sở cho việc thiết kế nội dung khóa học sắp tới.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook