TVET Vietnam

LILAMA 2 đã sẵn sàng cung cấp tập huấn cho kỹ sư và đào tạo viên về lập trình CNC và vận hành máy ứng dụng trong công nghiệp 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đã nâng cấp tập huấn hiện tại với các khóa học ứng dụng trong công nghiệp về Lập trình DIN/ISO Cơ bản và Nâng cao – Tiện và Phay CNC, Lập trình Máy Tiện và Phay với Ngôn ngữ Bậc caoĐo lường Công cụ và Phôi bằng máy Tiện và máy Phay Tích hợp Công nghệ Tiên tiến.

Các khóa đào tạo nâng cao là một phần trong mô-đun đào tạo mới về Lập trình DIN/ISO Nâng cao trên máy CNC – Tiện và Phay. Mô-đun kéo dài 320h này được phối hợp xây dựng giữa các chuyên gia đào tạo nghề của LILAMA 2 và Bildungswerk der Niedersächsischen Wirtschaft – một viện đào tạo là đối tác của SIEMENS tại Hannover, CHLB Đức. LILAMA 2 cung cấp mô-đun này cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng như là bằng cấp nâng cao – bên cạnh đào tạo cơ bản ban đầu. Mô-đun này cũng thu hút các kỹ thuật viên, kỹ sư và đào tạo viên tại doanh nghiệp như là một cơ hội tập huấn nâng cao về lập trình CNC và các kỹ thuật vận hành ứng dụng Công nghiệp 4.0.

Ông Hartmut Stein, chuyên gia về lập trình và vận hành máy CNC, trong năm 2021 đã đào tạo cho 51 giảng viên dạy nghề của LILAMA 2 và của các trường cao đẳng khác để trở thành các giảng viên nguồn về lập trình bằng SINUMERIK 840D. Các giảng viên nguồn của LILAMA 2 đã nhân rộng các năng lực kỹ thuật và sư phạm vừa học được và truyền đạt lại cho các giảng viên kỹ thuật của 18 cơ sở giáo dục và đạo tạo viên, kỹ sư doanh nghiệp của chín công ty sản xuất ở Việt Nam (BECAMEX IDC, Martech Boiler, Schaefller, Vietnam Metal Hardware, Austal Vietnam, ISHISEI Viet Nam, Apro Engineering, TOP Solotions, Jinhong Vietnam).

Ông Trương Nguyên Phương từ APRO Engineering đã chia sẻ rằng công nghệ CNC mà LILAMA 2 hiện đang áp dụng cho đào tạo nghề giống với công nghệ đang được sử dụng cho sản xuất tại doanh nghiệp của họ. “Chúng tôi là những kỹ thuật viên và kỹ sư từ doanh nghiệp và chúng tôi rất quan tâm đến các khóa tập huấn về Lập trình ứng dụng trong công nghiệp bằng SINUMERIK và vận hành máy CNC. Khóa tập huấn này đã cho chúng tôi cơ hội mở ra hợp tác chặt chẽ hơn với LILAMA 2 và chúng tôi nghĩ rằng sẽ đề xuất LILAMA 2 cung cấp thêm các khóa tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các kỹ thuật viên của chúng tôi trong lĩnh vực này.”

Nhìn chung, đã có tổng cộng 80 giảng viên, đào tạo viên doanh nghiệp và kỹ sư, trong số đó có 7 người là nữ, tham gia khảo sát sau tập huấn về Lập trình DIN/ISO Nâng cao trên Máy CNC – Tiện và Phay và đã nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học.

Các khóa đào tạo theo định hướng thực hành này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp tác Phát triển với Khối doanh nghiệp (DPP) Đào tạo Nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng trên Máy công cụ. Chương trình DPP được thực hiện bởi các đối tác hợp tác bao gồm Công ty TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH (đại diện bởi Chương trình “Đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam”) , đồng hành hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên bang Đức (BMZ).

Share on print
Share on email
Share on facebook