TVET Vietnam

LILAMA 2 cung cấp chương trình đào tạo mới ứng dụng công nghiệp – Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng và Vận hành Cơ bản– SINUMERIK 828D 

Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 đã mở rộng danh mục đào tạo ứng dụng công nghiệp thông qua  khóa tập huấn nâng cao mới về Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng và Vận hành Cơ bản – SINUMERIK 828D. 

Cô Phan Thị Anh Tú, giảng viên nguồn được đào tạo bởi các chuyên gia của Siemens, đã nhân rộng khóa đào tạo 40 giờ này từ ngày 05.01.23 – 10.01.23 tại Trung tâm Đào tạo & Công nghệ Số thuộc khoa CNC tại LILAMA 2, phối hợp cùng thầy Phan Hồng Phương. Nhóm giảng viên đã tăng cường năng lực cho bảy giảng viên của khoa Cơ khí và Cơ điện tử của LILAMA 2, đồng thời củng cố các năng lực công nghệ và sư phạm để các giảng viên có thể cung cấp tập huấn tương tự cho doanh nghiệp trong giai đoạn tới.  

Khóa tập huấn hướng đến đối tượng là các kỹ thuật viên chuyên về lập trình và vận hành máy CNC cơ bản để vận hành máy phay và tiện CNC điều khiển bằng SINUMERIK 828D và cải thiện việc phát hiện và xử lý các lỗi kỹ thuật. Mỗi học viên tham gia được cung cấp chứng nhận hoàn thành khóa học để công nhận các kiến thức và kỹ năng đạt được. Các giảng viên LILAMA 2 tham gia khóa học đều sẵn sàng nhân rộng kiến thức cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp và tích hợp các nội dung của khóa học này vào chương trình đào tạo ban đầu cho sinh viên nghề cắt gọt kim loại-CNC. Thầy Nguyễn Hồng Tiến, phó khoa Cơ khí cũng là học viên của khóa đào tạo chia sẻ: “Khóa tập huấn này sẽ giúp giảng viên LILAMA 2 chúng tôi cập nhật kiến thức và nâng cao năng lực trong việc vận hành máy CNC, đặc biệt là Dịch vụ Bảo trì, Bảo dưỡng và Vận hành.” 

Khóa đào tạo định hướng thực hành được thực hiện trong khuôn khổ Đối tác Phát triển với Khối Doanh nghiệp Tư nhân (DPP) “Đào tạo nghề cho Sản xuất Thông minh ứng dụng trên Máy công cụ”. DPP được phối hợp thực hiện bởi các đối tác gồm Công ty TNHH Siemens Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 và Chương trình “Đổi mới Đạo tạo Nghề tại Việt Nam (TVET)” và được hỗ trợ bởi chương trình develoPPP.de của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức (BMZ) do Tổ chức Phát triển Quốc tế Đức (GIZ) GmbH thực hiện, với sự phối hợp từ Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Việt Nam (DVET). 

Share on print
Share on email
Share on facebook