TVET Vietnam

Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện Hợp phần Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng cao đầu tiên ở Việt Nam

PGS. TS. Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) phát biểu đánh giá cao hỗ trợ của CHLB Đức đối với việc thành lập TT Đào tạo nghề Chất lượng cao đầu tiên ở Việt Nam. Ông cũng mong muốn các cơ quan hợp tác tích cực đảm bảo thực hiện hiệu quả đồng bộ hợp phần Hợp tác Kỹ thuật và Hợp tác Tài chính, gồm Bộ LĐTBXH, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Xây dựng, Ngân hàng Phát triển Đức KfW và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ.
(từ trái sang phải) Ông Nguyễn Viết Thắng, Phó giám đốc (BQLDA/TCDN), Bà Cao Thị Thanh Thủy, Phó vụ trường (Vụ HTQT/Bộ LĐTBXH), phó Giáo sư. Tiến sĩ Dương Đức Lân, Tổng cục trường (TCDN/ Bộ LĐTBXH) ), Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trường (Vụ HTQT/Bộ LĐTBXH)

Ông Jochem Lange, Trưởng Đại diện Tổ chức HTQT Đức (GIZ) tại Việt Nam và các đồng nghiệp từ Chương trình Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam

Ông Jochem Lange, Trưởng Đại diện Tổ chức HTQT Đức (GIZ) tại Việt Nam đề cập cam kết của hai chính phủ đối với việc thành lập Trung tâm Đào tạo nghề Chất lượng cao đầu tiên cho Việt Nam. Ông nhấn mạnh dự án này sẽ mang lại sự lan tỏa đến 44 cơ sở đào tạo nghề khác được lựa chọn thành cơ sở Đào tạo nghề Chất lượng cao cũng như toàn hệ thống Dạy nghề Việt Nam. Ông chia sẻ, các đối tác Đức đã sẵn sàng tham gia vào mô hình hợp tác này, đặc biệt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thí điểm mô hình đào tạo hợp tác với sự tham gia của các doanh nghiệp và khối tư nhân Việt Nam.

Bà Lê Thị Kim Dung, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐTBXH) và ông Jochem Lange, Trưởng đại diện GIZ Việt Nam ký Thỏa thuận thực hiện với sự chứng kiến của các đồng nghiệp hai bên.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook