TVET Vietnam

Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác ba bên (giai đoạn 2015-2017) giữa Viện nghiên cứu KHDN – BIBB – GIZ

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook

TIN TỨC LIÊN QUAN

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.ID FROM wp_posts  LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( 
  wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2)
) AND wp_posts.post_type = 'news' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3

SỰ KIỆN

SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS  wp_posts.ID FROM wp_posts  LEFT JOIN wp_term_relationships ON (wp_posts.ID = wp_term_relationships.object_id) WHERE 1=1  AND ( 
  wp_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2)
) AND wp_posts.post_type = 'events' AND ((wp_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY wp_posts.ID ORDER BY wp_posts.post_date DESC LIMIT 0, 1