TVET Vietnam

Lãnh đạo Tổng cục GDNN nhấn mạnh tầm quan trọng của Báo cáo GDNN là một công cụ tham mưu hoạch định chính sách

Tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cùng các chuyên gia của Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)-Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” và chuyên gia Viện Giáo dục và Đào tạo nghề CHLB Đức (BIBB) đến làm việc và tư vấn từ ngày 15-19/01/2018, TS. Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN đã nhấn mạnh tầm quan trọng của báo cáo GDNN hàng năm của Việt Nam trong vai trò là một công cụ tham mưu hoạch định chính sách. Năm 2017 Viện Nghiên cứu GDNN đã được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Tổng cục GDNN chính thức giao nhiệm vụ xây dựng báo cáo GDNN hàng năm (tải Báo cáo GDNN năm 2015 tiếng Anh tại đây).

TS. Vũ Xuân Hùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu GDNN cũng nhấn manh vai trò quan trọng của Báo cáo GDNN trong việc nâng cao nhận thức về những vấn đề cụ thể trong lĩnh vực giáo dục nghiệp. “Báo cáo GDNN đóng góp rất nhiều trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trong của việc hợp tác với khu vực doanh nghiệp trong hoạt động GDNN. Giờ đây các nhà hoạch định chính sách đều nhận thức được sự cần thiết của việc ban hành những quy định  chính sách về sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động GDNN. Ông nhấn mạnh: “Điều đó cho thấy những đề xuất đưa ra trong báo cáo GDNN rất quan trọng, góp phần đóng góp cho sự phát triển của hệ thống GDNN của Việt Nam.”

Thực hiện Thỏa thuận Hợp tác ba bên giữa GIZ-BIBB-Viện nghiên cứu GDNN, GIZ và BIBB đã tích cực hỗ trợ Viện từ năm 2010 trong việc xây dựng báo cáo GDNN 2011, 2012, 2013/2014, 2015 và 2016.  Báo cáo GDNN 2016 tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được xuất bản vào nửa đầu của năm 2018.  Trọng tâm hợp tác ba bên nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu của cán bộ Viện, một trong các mục tiêu là nâng cao chất lượng báo cáo GDNN. Trong số các hình thức hỗ trợ nâng cao năng lực có thể kể đến tư vấn thu thập, phân tích dữ liệu, xây dựng các chỉ số và viết báo cáo. Trong chuyến công tác lần này, các chuyên gia của BIBB, Ông Michael Schwarz và TS. Sandra Liebscher đã cùng làm việc để hoàn chỉnh báo cáo GDNN 2016 tiếng Anh và chuẩn bị Báo cáo GDNN 2017. Các bên đã thống nhất được những điểm cần cải tiến và những chỉ số mới sẽ đưa vào Báo cáo 2017, đồng thời thống nhất đưa vào áp dụng bản hướng dẫn về quy trình chuẩn bị báo cáo. Các bên đã tích cực thảo luận về những biện pháp cải thiện quá trình thu thập số liệu phục vụ cho báo cáo. Dựa trên những thành công đạt được trong hoạt động hợp tác, các bên đã thống nhất những điểm chính để chuẩn bị cho nội dung thỏa thuận hợp tác tiếp theo trong các năm 2018 và 2019.

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook