TVET Vietnam

Kỹ thuật May

Trong lĩnh vực dệt may, Dự án hỗ trợ tập trung xây dựng năng lực cho các giáo viên và các chuyên gia nghề may của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (đường link tới cơ sở đào tạo công lập) và trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (đường link tới cơ sở đào tạo tư nhân) về nâng cao tính phù hợp và hiệu quả đào tạo nhằm phát triển nhanh ngành công nghiệp May của Việt Nam.

Tổ chức hội thảo đào tạo về xây dựng các môđun đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động là một hoạt động quan trọng. Trên cơ sở chương trình khung (của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng, Việt Nam – đường link), chúng tôi đánh giá, thảo luận và bổ sung các kiến thức và kỹ năng rút ra từ các nghiên cứu và kinh nghiệm của các nước trong khu vực và trên thế giới. Chúng tôi cũng hỗ trợ hai trường thiết lập mối quan hệ thống nhất với ngành công nghiệp may mặc trong nước thông qua thăm và trao đổi với các nhà máy và doanh nghiệp đối tác, tạo điều kiện giúp các môđun và chương trình đào tạo đáp ứng được các yêu cầu của ngành công nghiệp may trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo hiệu quả áp dụng các môđun và tài liệu đào tạo đã xây dựng trong quá trình đào tạo, các giáo viên cũng được đào tạo các nghiệp vụ sư phạm với sự hỗ trợ của các cố vấn quốc tế.


Trên cơ sở đánh giá cần thiết về áp dụng phương pháp nghề nghiệp (liên kết DACUM), các mô đun đào tạo của 6 bài học được chọn để đánh giá và phát triển hơn nữa: Thiết kế mẫu, Các phần mềm mẫu, Marketing, Phát triển sản phẩm, Mua sắm và Bảo dưỡng thiết bị may (đối với mỗi môđun, liên kết tài liệu)

TIN TỨC KHÁC

Share on print
Share on email
Share on facebook